Tennspackling med karosseritenn – så gör du

Tennspackling – en gammal välbeprövad metod Tennspackling är en gammal och säker metod för karosseririktning av fordon. Man använder tennlegerade lod för att de är enkla och lätt att arbeta med och att de ger ett säkert slutresultat. Bilindustrin går nu in ett helt nytt skede. Ett förbud mot användande av bly har införts i [...]