För att det smälta lodet skall kunna väta fogytorna måste de vara fria från oxider och andra föroreningar. Ett flussmedel väter på fogytorna och angriper oxiderna på grundmaterialet samt visar när det är dags att sätta till lodet. Det förhindrar även uppkomsten av oxider under själva lödförloppet.

Många lod finns nu med flussmedel på lodstaven och då behöver normalt inget extra flussmedel tillsättas. Finnsl i pulverform som blandas ut med vatten till en pasta för 1 dags behov samt i pastaform som är färdigt att användas direkt och penslas normalt på lödstället.

Vid lödning med fosforlegerade på koppar lod behöver inget extra flussmedel tillsättas.

För att enkelt rengöra från rester av flussmedel tvättas detaljen under borstning i rinnande varmt vatten. Alternativt använd P 148 som är ett medel för borttagning av rester från flussmedel.

Flussmedel till olika lod och grundmaterial

Beteckning
Beskrivning
Flussmedel till mässing- och bronslod
F 100 Pasta
Lödning av stål och gjutjärn
F 120 Pulver
Lödning av stål och gjutjärn
Flussmedel till silverlod
F 300 Pulver
Lödning av rostfritt stål, gjutjärn, koppar och mässing
F 300 PH Pasta
Lödning av rostfritt stål, gjutjärn, koppar och mässing
F 300 A Pasta Lödning av främst koppar och mässing

F 300 E Pasta

Lödning av främst rostfritt stål och hårdmetall
F 300 AB Pasta
Lödning av brons legerat med aluminium
Flussmedel till aluminiumlod
F 400 Pulver
Lödning av aluminium
F 400M Pulver
Lödning av magnesium
Bera flussmedel till tenn- och mjuklod
Effekto 1 Lödning av koppar, mässing, bly, zink, nysilver samt galvaniserad plåt
Effekto 4 Lödning av rostfritt stål
Bera 188 Extra effektivtflussmedel för lödning av rostfritt stål
Bera Lödfett Lödning av rostfritt stål
Flussmedel till tenn- och mjuklod
F 600

Lödning av rostfritt stål, koppar och kopparlegeringar

Flussmedel till aluminiummjuklod
F 660 AL
Lödning av aluminium. Använd A 660