Lödning med mässingslod

Svetslod (mässing- och bronslod) har smälttemperaturer som ligger en bit över 800°C. Ett mässinglod är ett mycket användbart lod med mycket goda egenskaper. Det är starkt och binder bra mot stål och gjutjärn. Det går att bygga med men flyter samtidigt bra. Mässing- och bronslod är legerade med koppar (Cu) och Zink (Zn) samt Mangan (Mn), Tenn (Sn) och Kisel (Si). Vid tillsättande av Nickel (Ni) ökar brotthållfastheten och förlängningen avsevärt.

Ett mässingslod med lite silver (Ag) i går mycket bra att använda som ett allround reparationslod. Går t.o.m. att löda mässing med mässingslod. Men det gäller att vara försiktig eftersom man ligger nära mässingens smältpunkt. Det går bra att använda mässinglod då man skall löda galvaniserat stål. Det går bra om man är försiktig med värmen och penslar flödigt med flussmedel på lödstället. Mässingslod används vid lödning av stål och gjutjärn, nickel- och nickellegeringar samt vissa kopparlegeringar.

Intresserad av våra produkter inom detta område?

Kontakta oss så berättar vi mer, oavsett om du söker en återförsäljare eller själv vill bli.

Mässinglod och bronslod

Beteckning Beskrivning
A 101 Höghållfast nysilverlod, blank stav
AF 101 Höghållfast nysilverlod,flussbelagd stav
A 102 Höghållfast nysilverlod, blank stav
AF 102 Höghållfast nysilverlod, flussbelagd stav
A 210 Allround mässingslod, blank stav
AF 210 Allround mässingslod, flussbelagd stav
A 210K Allround mässingslod, blank stav
A 211 Allround mässingslod för reparation, blank stav
AF 211 Allround mässingslodför reparation, flussbelagd stav
A 700 Bronslod för påläggningar, blank stav
AF 700 Bronslod för påläggningar, flussbelagd stav
Mässingslod och bronslod