Lödning med silverlod

Lödning är en viktig förbindningsteknik och har ett brett användningsområde. Lödning skiljer sig avsevärt från svetsning men kan i många fall vara ett fullgott alternativ till svetsning. Sammanfogning genom lödning innebär att lod i smält form fyller lödfogen utan att fogytorna smälter. Lodets smälttemperatur är alltså lägre än grundmaterialets. Man väljer lodlegering beroende på grundmaterial, temperatur samt övriga krav på lödfogen.

För att det smälta lodet skall kunna väta fogytorna måste de vara fria från oxider och andra föroreningar. Flussmedel, vanligen i form av pulver eller pasta, används vid lödning för att rengöra fogytorna.

Lödning med silverlod är en viktig förbindningsteknik och har ett brett användningsområde. Vid lödning av stål, mässing, rostfritt stål samt koppar och kopparlegeringar är lödning med silverlod ett viktigt tillsatsmaterial. Lödning skiljer sig avsevärt från svetsning men kan i många fall vara ett fullgott alternativ till svetsning.

Sammanfogning genom lödning innebär att lod i smält form fyller lödfogen utan att fogytorna smälter. Lodets smälttemperatur är alltså lägre än grundmaterialets. Man väljer lodlegering beroende på grundmaterial, temperatur samt övriga krav på lödfogen.

Vid lödning med silverlod används spaltlödning. Fogytorna är utformade som en spalt och silverlodet sugs med hjälp av kapillärkraften in i spalten i smält form. Spalten vid spalt- eller kapillärlödning får inte vara större än 0,5 mm.

För att det smälta lodet skall kunna väta fogytorna måste de vara fria från oxider och andra föroreningar. Flussmedel, vanligen i form av pulver eller pasta, används vid lödning för att rengöra fogytorna.

Intresserad av våra silverlod?

Ta gärna kontakt med oss så hjälper vi dig med rätt produkt och att hitta en återförsäljare nära dig.

Silverlod

Beteckning Beskrivning
A 303 Lod med 20% silver och god färglikhet med mässing. Blank stav.
AF 303 Flussbelagt lod med 20% silver och färglikhet med mässing.
A 306 Lod med 40% silver och lågt smältområde, lättflytande. Blank stav.
AF 306 Flussbelagt lod med 40% silver och lågt smältområde, lättflytande.
A 309 Lod med nickel och 50% silverl för lödning av hårdmetall. Blank stav.
A 311 Lod med 44% silver för lödning av koppar och kopparleg. Blank stav.
AF 311 Flussbelagt lod med 44% silver för lödning av koppar och kopparleg.
A 314 Lod med 56% silver och lågt smältområde utan kadmium. Blank stav.
AF 314 Flussbelagt lod med 56% silver och lågt smältområde utan kadmium.
A 315 Lod med 55% silver och lågt smältområde utan kadmium. Blank stav.
AF 315 Flussbelagt lod med 55% silver och lågt smältområde utan kadmium.
A 320 Lod med 45% silver och lågt smältområde utan kadmium. Blank stav.
AF 320 Flussbelagt lod med 45% silver och lågt smältområde utan kadmium.
A 321 Lod med 38% silver för lödning av koppar och kopparleg. Blank stav.
AF 321 Flussbelagt lod med 38% silver för lödning av koppar och kopparleg.
A 330 Lod med 30% silver för lödning av koppar och kopparleg. Blank stav.
AF 330 Flussbelagt lod med 30% silver för lödning av koppar och kopparleg.
A 324 Lod med 49% silver för lödning av hårdmetall. Blank stav.
AF 324 Flussbelagt lod med 49% silver för lödning av hårdmetall.
A 340 Lod med 40% silver och lågt smältområde utan kadmium. Blank stav.
AF 340 Flussbelagt lod med 40% silver och lågt smältområde utan kadmium.
A 388 Zink- och kadmiumfritt lod med 56% silver. Korrosionsbeständigt. Blank stav.
Silverlod