Aluminium

Aluminium är den av de metaller som förekommer rikligast i jordskorpan. Det är en mycket lätt metall med låg densitet. De mekaniska egenskaperna förbättras genom inlegering av exempelvis koppar, magnesium, kisel och mangan.

Brett användningsområde

Aluminium har fått stor användning inom många områden men är inte svårare att svetsa än stål. Man måste dock ta hänsyn till ett flertal faktorer som påverkas av svetsförloppet, bl.a. smältpunkten, värmeledningsförmågan, värmepåverkan, sprickrisken och oxidationsbenägenheten.

Förberedelser inför svetsning

Rengör fogytor med en rostfri stålborste. Välj den strömstyrka som föreskrivs. Aluminiumelektroder svetsas med så kort ljusbåge som möjligt och vinkelrätt mot arbetsstycket. Hög framföringshastighet som påverkas av strömstyrka, godstjocklek och materialets temperatur. Slaggen är lättflytande och behöver inte, som vid svetsning med små elektroder, följa bakom smältbadet. För att underlätta svetsförloppet bör grundmaterialet förvärmas till ca 200°C. Använd endast torra elektroder. Lagringstid är högst ett år.

Svetsa aluminium

Aluminiumelektroder svetsas med så kort båge som möjligt och vinkelrätt mot arbetsstycket. Hög framföringshastighet som påverkas av strömstyrka, godstjocklek och materialets temperatur. Slaggen är lättflytande och behöver inte som vid svetsning med små elektroder följa bakom smältbadet. Använd endast torra elektroder. Max lagringstid är ett år. Välj så hög strömstyrka som elektroden tillåter. Rengör fogytor med en rostfri stålborste på båda sidorna av arbetsstycket före och efter svetsmomentet.

Intresserad av våra produkter inom detta område?

Ta kontakt med oss så hjälper vi dig att välja rätt produkt och att hitta en återförsäljare nära dig! Du når oss på 031-338 17 00 eller via formuläret här.

Tillsatsmaterial för aluminium och aluminiumlegeringar

Beteckning Användningsområde
E 409 Allroundelektrod för svetsning av gjuten och valsad aluminium
Lastek 62 Elektrod för svetsning av gjuten aluminium
Lastek 7002 Elektrod för svetsning av saltvattensbeständig aluminium
TIG-stavar
A 407 TIG TIG-stav för svetsning av aluminium
MT-AlSi 12 TIG TIG-stav för svetsning av aluminium
MT-AlSi 5 TIG TIG-stav för svetsning av aluminium
MT-Al 99,5 TIG TIG-stav för svetsning av ren aluminium
MT-Al Mg 3 TIG TIG-stav för svetsning av saltvattensbeständig aluminium
MT-Al Mg 5 TIG TIG-stav för svetsning av saltvattensbeständig aluminium
MT-Al Mg 4,5 TIG TIG-stav för svetsning av saltvattensbeständig aluminium
A 411 TIG-stav för svetsning av magnesium
Lastek 75 TIG-stav för svetsning av magnesium
Lastek 15 TIG-stav för svetsning av titan grade 1 och grade 2
MIG-tråd
A 407 MIG MIG-tråd för svetsning av aluminium
MT-AlSi 12 MIG MIG-tråd för svetsning av aluminium
MT-AlSi 5 MIG MIG-tråd för svetsning av aluminium
MT-Al 99,5 MIG MIG-tråd för svetsning av ren aluminium
MT-Al Mg 3 MIG MIG-tråd för svetsning av saltvattensbeständig aluminium
MT-Al Mg 5 MIG MIG-tråd för svetsning av saltvattensbeständig aluminium
MT-Al Mg 4,5 MIG MIG-tråd för svetsning av saltvattensbeständig aluminium
Beteckning
Diameter mm
Användningsområde
Övrigt
Belagda elektroder
7002
2,5; 3,2; 4,0
Svetsning av aluminiumprofiler
AlMn-legering
E 409
2,5; 3,2
Svetsning av aluminium
AlSi12-legering
62
2,5; 3,2; 4,0
Svetsning av gjuten aluminium
AlSi12-legering
TIG-stavar

MT-Al 99,5

1,5; 2,0; 3,2
TIG-svetsning av ren aluminium
A 407
1,2; 1,6; 2,4; 3,2
TIG-svetsning av aluminium
AlSi12-legering
MT-AlMg3
1,5; 2,0; 3,2
TIG-svetsning av AlMg3
MT-AlMg5
1,0; 1,5; 2,0; 3,2
TIG-svetsning av AlMg5
A 411
3,2
TIG-svetsning av magnesium

Går även att löda med.

Använd fluss Lastek 75A

75
3,2
TIG-svetsning av magnesium

Går även att löda med.

Använd fluss Lastek 75A

15
2,0
TIG-svetsning av titan, grade I och II
MIG-tråd
MT-AlSi12
1,2; 1,6; 2,0; 2,4
MIG-svetsning av aluminium
AlSi12-legering
MT-AlMg5
0,8; 1,0; 1,2; 1,6
MIG-svetsning av AlMg5
MT-Al 99,5
0,8; 1,0; 1,2
MIG-svetsning av ren aluminium