Koppar

Koppar (Cu) är näst järn en av de viktigaste använda metallerna. Det är en rödglänsande metall med smältpunkten 1083°C.

Svetsning av koppar

Vid svetsning av koppar bör arbetsstycket kraftigt förvärmas. Förvärm till cirka 500-600°C. TIG-svetsning är en vanlig svetsmetod men även svetsning MIG-tråd, trådelektrod eller belagd elektrod förekommer. Det går även bra att löda. Då används silverlod eller kopparfosforlod.

Mässing

Mässing är en legering vars huvudbeståndsdelar är koppar (Cu) och zink (Zn) vilken tillverkas i flera olika kvaliteter. Mässing har bl.a. bättre hållfasthetsegenskaper och lägre smältpinkt än koppar. Smältpunkten är 900-950°C beroende på legeringshalter.

Svetsning av mässing

Mässing förekommer både som valsat och gjutet material. Gjuten mässing bör värmas till cirka 350-400°C för att förhindra uppkomsten av krympspänningar. Mässing svetsas på samma sätt som koppar men fodrar inte så kraftig hjälpvärme. Mässing med hög zinkhalt kan dock vara svår att svetsa. Under svetsningen bildas zinkoxid. Var noga med att använda rökutsug. Om zinkoxid inandas kan det leda till en mycket obehaglig frossa.

Brons

Brons är den gemensamma benämningen på flera olika typer av kopparlegeringar. Koppar legerat med t.ex. tenn (Sn), aluminium (Al), nickel (Ni), kisel (Si), beryllium (Be) och bly (Pb). Smältpunkten ca 880-1040°C beroende på legeringselement.

Svetsning av brons

Brons svetsas också på ett liknande sätt som koppar men fodrar inte så kraftig hjälpvärme. Förvärm bronslegeringar till 350-400°C. Fixera arbetsstycket ordentligt och väl understött eftersom brons har låg brottgräns vid höga temperaturer.

Tillsatsmaterial för svetsning av koppar och kopparlegeringar

Beteckning Beskrivning
Belagda elektroder
Lastek 64 Allround aluminiumbronselektrod
Lastek 61G Allround mässingselektrod
E 218 Allround mässingselektrod
E 722 Hård aluminiumbronselektrod för påsvetsning svetsning
TIG-stav
A 200 TIG TIG-stav för svetsning av koppar
A 200S TIG TIG-stav för svetsning av koppar
A 202 TIG TIG-stav för svetsning av mässing och stål
MT-CuSi3 TIG TIG-stav för svetsning av mässing och stål
A 203/6 TIG TIG-stav för svetsning av bl.a. tennbrons och mässing
A 203/12 TIG TIG-stav för svetsning av bl.a. tennbrons och mässing
A 215/8 TIG TIG-stav för svetsning av bl.a. stål och aluminiumbrons
MT-CuAl8 TIG TIG-stav för svetsning av bl.a. stål och aluminiumbrons
A 216 TIG TIG-stav för svetsning av bl.a. stål och aluminiumbrons. Saltvattensbeständig
MT-CuAl8Ni2 TIG TIG-stav för svetsning av bl.a. stål och aluminiumbrons. Saltvattensbeständig
MT-CuAl8Mn TIG TIG-stav för svetsning av bl.a. stål och aluminiumbrons. Saltvattensbeständig
MT-CuAl8Ni6 TIG TIG-stav för svetsning av bl.a. stål och aluminiumbrons. Saltvattensbeständig
MIG-tråd
A 200 MIG MIG-tråd för svetsning av koppar
A 200S MIG MIG-tråd för svetsning av koppar
A 202 MIG MIG-tråd för svetsning av mässing och stål. MIG-svetsning.
MT-CuSi3 MIG MIG-tråd för svetsning av mässing och stål. MIG-svetsning.
A 203/6 MIG MIG-tråd för svetsning av bl.a. tennbrons och mässing
A 203/12 MIG MIG-tråd för svetsning av bl.a. tennbrons och mässing
A 207 MIG MIG-tråd för svetsning av stål och koppar samt även förzinkade detaljer
A 215/8 MIG MIG-tråd för svetsning av bl.a. stål och aluminiumbrons
A 216 MIG MIG-tråd för svetsning av bl.a. stål och aluminiumbrons. Saltvattensbeständig
MT-CuAl8Ni 2 MIG MIG-tråd för svetsning av bl.a. stål och aluminiumbrons. Saltvattensbeständig
MT-CuAl8Mn MIG MIG-tråd för svetsning av bl.a. stål och aluminiumbrons. Saltvattensbeständig
MT-CuAl8Ni 6 MIG MIG-tråd för svetsning av bl.a. stål och aluminiumbrons. Saltvattensbeständig

Intresserad av våra produkter inom detta område?

Ta kontakt med oss så hjälper vi dig att välja rätt produkt och att hitta en återförsäljare nära dig! Du når oss på 031-338 17 00 eller via formuläret här.