Påsvetsning

Påsvetsningen utförs på det utsatta stället. Detta kan ske vid såväl reparation som nytillverkning. På detta sätt görs stora inbesparingar. Vid all påsvetsning strävar man efter låg uppblandning med grundmaterialet. För att utjämna skillnader måste ibland ett skikt svetsas mellan grundmaterialet och påsvetsmaterialet. Det är viktigt att välja rätt tillsatsmaterial för att få maximalt slitageskydd. För att välja rätt tillsats-/påsvetsmaterial måste man kunna identifiera olika slitagetyper.

Abration

Abrasion eller nötning är den vanligaste typen av slitage och uppkommer när hårda partiklar nöter mot en yta och slutligen mejslar loss spån eller flagor. T.ex. jordbruksredskap, entreprenadmaskiner, vägskrapor, utrustning på avfallsanläggningar.

Erosion

Erosion är en form av abrasivt slitage men här är det fasta partiklar, uppslammade i vatten eller i luft och som strömmar över en yta och förorsakar bortnötning av material. T.ex. sandbläster, fläktvingar, siktar, blåsledningar.

Metall-mot-metallslitage

Friktionsslitage eller metall-mot-metallslitage uppkommer när likartade metallytor glider mot varandra. När ytorna är i kontakt med varandra deformeras topparna på ojämnheterna och binds samman. Ytorna ”skär ihop”. T.ex. glidytor, glidlager, transportörer, glidskenor, dragverktyg.

Ytutmattning

Ytutmattning uppstår när en metallyta utsätts för ett högt tryck av exempelvis en motstående rullande detalj. T.ex. ett kranhjul på räls eller travershjul.

Kavitation

Kavitation uppstår när det blir tryckskillnader då en vätska transporteras. Det blir då en mekanisk chockverkan på angränsande material och sliter loss små partiklar. Kan visa sig på t.ex. turbiner, propellrar, pumpar, rörledningar och rotorer.

Värme

Höga temperaturer kan påverka ett material påtagligt. Till exempel fläktar, pressverktyg, smidesverktyg, klippverktyg, rullar, dragverktyg.

Tillsatsmaterial för påsvetsning och hårdpåläggning

Beteckning Beskrivning
Lastek 25 Medelhård påsvetselektrod, tål höga tryck, bearbetbart svetsgods,
Lastek 27 Reparationselektrod hårdsvetsning
Lastek 26 Elektrod för varmt och kallt arbetande verktyg, hög hårdhet upp till 600°C
Lastek 231 Snabbstålselektrod till bl.a. klippverktyg
Lastek 24 Slagtålig hårdsvetselektrod, kan svetsas i flera lager
Lastek 261E
Medelhård påsvetselektrod motsvarande Stellite 21
Lastek 256E
Medelhård påsvetselektrod motsvarande Stellite 6
Lastek 262E
Medelhård påsvetselektrod motsvarande Stellite 12
Lastek 251E
Medelhård påsvetselektrod motsvarande Stellite 1
Lastek 2550 Påsvetselektrod som ersätter Stellite 6 men med något högre hårdhet
lastek 909C Hård gasstav. Påläggning på speedwaysläpskor
Lastek 980 Ni-bas gasstav för hårdpåläggningar. Arbetshärdar till 40 HRC.
Lastek 2400 Lättsvetsad hårdsvetselektrod, hög hårdhet, 195% utbyte
Lastek 211
Elektrod med sintrad Wc-kärna, ger tunna slitstarka beläggningar
E 711 Reparationselektrod hårdsvetsning
E 7116 Slagtålig hårdsvetselektrod, kan svetsas i flera lager
E 708 Reparationselektrod, påsvetsning på verktyg
E 709
Reparationselektrod, påsvetsning på verktyg
E 710 Reparationselektrod medelhårda påsvetsningar
E 712 Reparationselektrod, påsvetsningar på eggverktyg
E 713 Reparationselektrod, påsvetsningar som arbetshärdar
E 715 Reparationselektrod, påsvetsning av snabbstål
E 717 Reparationselektrod, värmebeständiga påsvetsningar
E 721 Slitstark påsvetselektrod med volframkarbid i ett rör
E 723
Slitstark påsvetselektrod med volframkarbid (sintrad kärntråd)
A 721 Slitstark gasstav med volframkarbid i ett rör
A 727 Hård gasstav. Påläggning på speedwaysläpskor
A 751 Hård flexibel gasstav. Wolframkarbid pressad runt en nickelkärna
E 731 Hård och mycket slitstark påsvetselektrod
E 726/30
Medelhård påsvetselektrod motsvarande Stellite 21
E 726/40
Medelhård påsvetselektrod motsvarande Stellite 6
E 726/50
Medelhård påsvetselektrod motsvarande Stellite 12
E 726/60
Medelhård påsvetselektrod motsvarande Stellite 1
A 728/2-12 Gasstav med stora karbider i en nysilvermatrix