Påsvetsning med MIG-tråd och trådelektrod

Påsvetsning

Slitage

Slitage kostar mångmiljonbelopp varje år för industrin i form av slitna och skadade detaljer som behöver ersättas. Svetsning är av mycket stor betydelse för reparation och förebyggande underhåll i industrin.

Påsvetsningsslitage

Påsvetsningen utförs på det utsatta stället. Detta kan ske vid såväl reparation som nytillverkning. På detta sätt görs stora inbesparingar. Vid all påsvetsning strävar man efter låg uppblandning med grundmaterialet. För att utjämna skillnader måste ibland ett skikt svetsas mellan grundmaterialet och påsvetsmaterialet. Det är viktigt att välja rätt tillsatsmaterial för att få maximalt slitageskydd. För att välja rätt tillsats-/påsvetsmaterial måste man kunna identifiera olika slitagetyper.

Abrasion

Abrasion eller nötning är den vanligaste typen av slitage och uppkommer när hårda partiklar nöter mot en yta och slutligen mejslar loss spån eller flagor. T.ex. jordbruksredskap, entreprenadmaskiner, vägskrapor, utrustning på avfallsanläggningar.

Erosion

Erosion är en form av abrasivt slitage men här är det fasta partiklar, uppslammade i vatten eller i luft och som strömmar över en yta och förorsakar bortnötning av material. T.ex. sandbläster, fläktvingar, siktar, blåsledningar.

Metall-mot-metallslitage

Friktionsslitage eller metall-mot-metallslitage uppkommer när likartade metallytor glider mot varandra. När ytorna är i kontakt med varandra deformeras topparna på ojämnheterna och binds samman. Ytorna ”skär ihop”. T.ex. glidytor, glidlager, transportörer, glidskenor, dragverktyg. Ytutmattning Ytutmattning uppstår när en metallyta utsätts för ett högt tryck av exempelvis en motstående rullande detalj. T.ex. ett kranhjul på räls eller travershjul.

Kavitation

Kavitation uppstår när det blir tryckskillnader då en vätska transporteras. Det blir då en mekanisk chockverkan på angränsande material och sliter loss små partiklar. Kan visa sig på t.ex. turbiner, propellrar, pumpar, rörledningar och rotorer

Värme

Höga temperaturer kan påverka ett material påtagligt. Till exempel fläktar, pressverktyg, smidesverktyg, klippverktyg, rullar, dragverktyg.

Mig-tråd och trådelektrod för påsvetsning

Beteckning Beskrivning
MIG-tråd
MT-HB 250 MIG MIG-tråd med låg hårdhet
MT-HB 350 MIG MIG-tråd med låg hårdhet
MT-HB 600 MIG MIG-tråd med hög hårdhet
A 7111 MIG MIG-tråd med hög hårdhet
Trådelektrod
Fontarfill 712/250 Trådelektrod med låg hårdhet (gasskyddande)
Fontarfill 712/300 Trådelektrod med låg hårdhet (gasskyddande)
Fontarfill 712/350 Trådelektrod med låg hårdhet (gasskyddande)
Fontarfill 712/450 Medelhård trådelektrod (gasskyddande)
Fontarfill 712/500 Hård trådelektrod (gasskyddande)
Fontarfill 712/600 Hård trådelektrod (gasskyddande)
Lastifil 236TM Hård trådelektrod (gasskyddande)
MT-21 Co Koboltlegerad mjuk trådelektrod
MT-6 Co Koboltlegerad hård trådelektrod
Fontarfill 7055 Slitstark trådelektrod med kromkarbid
MT-FD 55-0 Slitstark trådelektrod med kromkarbid
MT-FD 59-0 Slitstark trådelektrod med kromkarbid
MT-FD 64-0 Mycket slitstark trådelektrod med kromkarbid
Lastifil 2400G Mycket slitstark trådelektrod med kromkarbid (gasskyddande)
A 70-G Mycket slitstark trådelektrod med kromkarbid
Durit OAM Mycket slitstark trådelektrod med wolframkarbid