Rostfria, syrafasta och värmebeständiga stål är kända som höglegerade stål. Huvudlegeringsämnet är krom som svarar för de rostfria stålens korrosionsegenskaper och, vid högre kromhalter värmebeständigheten.

Motståndskraften mot korrosion är i första hand beroende på uppkomsten av kromoxider på stålets yta. För att öka motståndskraften mot olika korroderande ämnen eller för att ge stålet speciella, mekaniska egenskaper, kan förutom krom även andra legeringsämnen tillsättas. T.ex. nickel men även molybden är vanliga i syrabeständiga rostfria stål. Austenitiska (icke härdbara) rostfria stål  innehåller Cr 13-25%, Ni 8-25% samt Mo 0-3%.

För att ge starka svetsförband måste liknande svetselektroder användas. Svetsa med låg ström och med klen elektrod. Förvärm 200-300°C till anlöpningtemperatur, svetsa i detta temperatur område, långsam avsvalning.

Svetsbarheten hos austenitiskt rostfria stål är i stort mycket god. De är dock känsliga för varmsprickbildning i svetsgodset. De bör därför svetsas ”kallt” och med klena elektroder.

Vid svetsning av austenitiskt rostfritt stål mot olegerat eller låglegerat stål föreligger risk för att spröda zoner bildas. Överlegerade elektroder, dvs med hög krom- och nickelhalt (Cr 23% och Ni 12%), bör användas. Plätera den olegerade fogen med det överlegerade tillsatsmaterialet innan sammanfogning utförs.

Rostfria- och syrafasta stål måste ytbehandlas med betning efter svetsning för att full korrisionbeständighet skall uppnås. För ytterligare information angående metoder och produkter se vidare under länken ”Betmedel och rotskyddsflux”.

Intresserad av våra produkter inom detta område?

Vi hjälper dig gärna att hitta rätt produkt och en återförsäljare nära dig. Kontakta oss här eller på 031-338 17 00.

Tillsatsmaterial för svetsning av stål samt rostfria och syrafasta stål

Beteckning
Användningsområde
Belagda elektroder
E 106
Rutil höglegerad elektrod för okända stål
Lastek 90
Rutil höglegerad elektrod för okända stål
Bultsvetselektrod
Lagar avdragna bultar
E 1107
Austenitisk, spricksäker elektrod för okända stål
Lastek 95
Austenitisk, spricksäker elektrod för okända stål
Lastek 807
Austenitisk, spricksäker elektrod för okända stål med 160% utbyte
E 1125
Rutil syrafast elektrod
Lastek 804
Rutil syrafast elektrod
Lastek 809
Rostfri elektrod för svetsning av artskilda stål
Lastek 44
Svetsning av monelstål
E 521
Sammanfogning av artskilda stål under förhöjd temperatur.
Lastek 9065
Sammanfogning av artskilda stål under förhöjd temperatur.
Lastek 9066
Sammanfogning av bl.a. Inconel- och Hastelloystål
Lastek 9067
Svetsning av bl.a. Inconel 625
TIG-stavar
A 106
TIG-stav för okända och svårsvetsade stål
A 107
TIG-stav för spricksäkra sammanfogningar
MT-347
Svetsning av detaljer utsatta för höga temperaturer
MT-316L
Syrafast TIG-stav
MT-309
TIG-svetsning av värmebeständiga stål
MT-310
TIG-svetsning av korrosions- och värmebeständiga stål
MT-904L
TIG-svetsning av detaljer utsatta för reducerande miljö
MT-Nickel
Nickelbaserad TIG-stav för svetsning av bl.a. gjutjärn och nickel
A 501
Nickelbaserad TIG-stav för svetsning av bl.a. gjutjärn och nickel
MT-82
TIG-stav för detaljer utsatta för korrosion och höga temperaturer
A 521
TIG-stav för detaljer utsatta för korrosion och höga temperaturer
MT-Nicro 625 TIG-stav för svetsning av bl.a. Inconel 625
MT-Alloy C TIG-stav för svetsning av bl.a. Hastelloy C 276
MT-NiCu 30 TIG-stav för svetsning av NiCu30Fe. Sammanfogning mellan koppar och stål.
MIG-tråd
A 106 MIG
MIG-tråd för okända stål och svårsvetsade stål
A 107 MIG
MIG-tråd för spricksäkra sammanfogningar
Union Fe Ni 60 IG MIG-tråd för svetsning av gjutjärn
MT-347 MIG MIG-svetsning av niobstabiliserade CrNi-legeringar
MT-316LSi MIG
MIG-tråd för rostfria- och syrafasta svetsningar
MT-309 MIG MIG-svetsning av värmebeständiga stål
MT-310 MIG MIG-svetsning av korrosions- och värmebeständiga stål
MT-904L MIG MIG-svetsning av detaljer utsatta för reducerande miljö
MT-Nickel MIG Nickelbaserad MIG-tråd för svetsning av bl.a. gjutjärn och nickelleg.
A 501 MIG Nickelbaserad MIG-tråd för svetsning av bl.a. gjutjärn och nickelleg.
MT-82 MIG
Nickelbaserad MIG-tråd för svårsvetsade stål
MT-Nicro 625 MIG Nickelbaserad legering för svetsning av bl.a. Inconel 625
MT-Alloy C MIG Nickelbaserad legering för svetsning av bl.a. C276 och liknande stål
MT-NiCu30 MIG Nickelkopparlegering för svetsning av bl.a. ”Monel”
Trådelektrod
Lastifil 804G
Gasskyddande trådelektrod för svetsning av rostfria och syrafasta stål
MT-FD 307
Gasskyddande trådelektrod för svetsning av bl.a. manganstål och höghållfasta stål
Lastifil 41 G Gasskyddande trådelektrod för svetsning av gjutjärn