Olegerade stål är i stort allmänna konstruktionsstål till exempel kolstål. De har utvecklats för att användas i svetsade konstruktioner.

Stålets behandling och eventuella förvärmning är beroende av legeringen men även form eller arbetsstyckets storlek.

Skall man rekommendera några speciella åtgärder kan man förvärma till 100-200°C. Genom förhöjd arbetstemperatur erhålls en lägre avkylningshastighet och därvid mjukare värmepåverkad zon. Risken för sprickbildning blir då mycket mindre.

Låglegerade stål kännetecknas av att de legerats med, upp till några procent, hållfasthetshöjande legeringselement. Dessa stål används också i stor utsträckning där krav ställs på en speciall hållfasthet vid förhöjd temperatur. Låglegerande stål är är ofta avsedda för viss typ av värmebehandling tex. seghärdning.

Höga krav på elektrodena bör ställas då risk för hydrogenförsprödning föreligger. För låglegerade stål kan man använda en formel för att bestämma kolekvivalenten. Detta värde ger en grundval för eventuell förbehandling av arbetsstycket.

Behovet av förhöjd arbetstemperatur beror förutom på godstjockleken även på arbetsförhållanden, tillförd värmemängd och fogtyp. Vid större godstjocklek på ca 40-60 mm men även när det gäller klenare gods, om onormalt snabb avkylningshastighet befaras, rekommenderas en förhöjd arbetstemperatur på 100-200°C.

Tillsatsmaterial för låglegerade och legerade stål

Beteckning
Legeringstyp
Brottgräns
Användningsområde
Belagda elektroder
FE 1013
C; Mn; Si; Fe
550 N/mm²
Rutilbasisk låglegerad elektrod för all svetsning
Lastek 20
C; Mn; Si; Fe
600 N/mm²
Rutilbasisk låglegerad elektrod för all svetsning
Lastek 005
C; Mn; Si; Fe
570 N/mm²
Konstruktionselektrod
Lastek 006
C; Mn; Si; Fe
660 N/mm²
Basisk konstruktionselektrod
Lastek 82
C; Mn; Si; Fe
520 N/mm²
Lättslaggad reparationselektrod
Lastek 88
C; Mn; Si; Fe
520 N/mm²
Lättänd reparationselektrod
Chemweld 7000
C; Mn; Mo, Si; Fe
650 N/mm²
Rutil elektrod för svetsning av förorenade material
Chemweld 7013
C; Mn; Ni; Si; Fe
550 N/mm²
Reparationssvetsning av galvad plåt
TIG-stavar (på förfrågan)
MIG-tråd
Lastifil 20
C; Mn; Si; Fe
750 N/mm²
Svetsning av olegerade och låglegerade stål
Lastifil 20 GA
C; Mn; Si; Fe
600 N/mm²
Svetsning av galvat stål
MT-NiMoCr
C; Si; Mn; Cr; Ni; Mo; Fe
620 N/mm²
Svetsning av finkornstål
Lastifil 11017
C; Mn; Cr; Cu; Si; Mo; Fe
620 N/mm²
Svetsning av bl.a. cortenstål
Lastifil 1216
C; Mn; Cr; Si; Mo; Fe
620 N/mm²
Svetsning av krypbeständiga stål
Rörtråd
Lastifil 20 TB
C; Mn; Cr; Ni; Fe
670 N/mm²
Basisk trådelektrod
Lastifil 20 TR
C; Mn; Cr; Ni; Fe
580 Nmm²
Rutil trådelektrod
Svetsning av låglegerat och olegerat stål

Intresserad av våra produkter inom detta område?

Vi hjälper dig gärna att hitta rätt produkt och en återförsäljare nära dig. Kontakta oss här eller på 031-338 17 00.