Tennspackling – en gammal välbeprövad metod

Tennspackling är en gammal och säker metod för karosseririktning av fordon. Man använder tennlegerade lod för att de är enkla och lätt att arbeta med och att de ger ett säkert slutresultat.

Bilindustrin går nu in ett helt nytt skede. Ett förbud mot användande av bly har införts i Sverige. Det innebär att karosseritenn innehållande bly inte längre kan användas. Detta förbud har skyndat på utvecklingen av ett blyfritt alternativ. Multi Tin är ett helt nytt blyfritt karosseritenn som används.

Först beläggs karossen med Bera Tintoy som är en speciell blyfri pasta för att förtenna och skydda plåten mot oxidbildning.

Belägg därefter hela ytan med karosseritenn Multi Tin. Den är elastisk och spacklingsbar över hela temperaturområdet. Den innehåller tenn och koppar och är den optimala blandningen vid karosseriarbeten utan att använda bly.

Använd en träspatel för att smeta ut tennet. Vid behov impregnera spateln med vanlig olja eller bivax.

Att belägga med blyfritt karosseritenn

Det är mycket noga att ytan är absolut ren från alla föroreningar som färg, fett, rost och smuts. Även den blåanlöpta ytan måste tas bort vilket lämpligen görs med en grovrengörningsrondell.

Använd en lämplig pensel för att belägga den rena plåten med ett jämnt lager av Bera Tintoy.

Den bästa värmekälla att använda är vanlig gasol men med en lite större brännare. För brännaren i cirkelrörelser tills flusset börjar väta och blir blankt, värm gärna ett lite större område än nödvändigt. Då är risken mindre att plåten slår sig. Vänta ett par minuter så att Bera Tintoy stelnar igen. Ta därefter en fuktig tygduk och torka rent ytan från flussmedelsrester. Ytan är nu helt helt förtennad.

För åter gasolbrännaren i cirkelrörelser och tryck samtidigt karosseritennet Multi Tin mot plåten och smält av klickar med tenn i lagom stora högar på plåten. Försök samtidigt att bedöma hur mycket tenn som behövs för att fylla upp hela skadan.

Håll gaslågan i ständig rörelse. Smeta samtidigt, med hjälp av spateln, ut det halvsmälta tennet så jämnt som möjligt. Försök att undvika tjocka partier p.g.a. av att det då är större risk att plåten slår sig när den svalnar. Om det är en vertikal yta som ska beläggas, värm ytan och smetar ut nedifrån och uppåt annars finns det risk att det blir för varmt och tennet rinner av ytan. Var försiktig med värmen och håll hela tiden lågan i rörelse. Låt Multi Tin svalna långsamt innan ytan bearbetas före lackering eller målning.