Återförsäljare           Säkerhetsdatablad           Produktkatalog           Kontakta oss

Återförsäljare

Återförsäljare

Återförsäljare

Försäljning via återförsäljare

Terosystems produkter säljs via återförsäljare i hela Norden. Undrar du var du kan hitta våra produkter i ditt närområde är du välkommen att kontakta oss. Varje återförsäljare bearbetar ett område med kundbesök och andra aktiviteter. Alla återförsäljare får ett brett stöd från Terosystem med sambesök, reklammaterial och andra säljaktiviteter.

Samarbete

Terosystems mål är att utveckla samarbetet med återförsäljare och samarbetspartners. Terosystem erbjuder ett produktsortiment baserat på behoven hos slutförbrukaren. Som återförsäljare får du all hjälp och fullt stöd för att nå större framgångar.

Bli återförsäljare

Vi på Terosystem söker nya återförsäjare. Har du ett företag som servar industrin med förbrukningsvaror kan vi komplettera din verksamhet med mycket intressanta produkter och tjänster. Har du ännu ej tagit kontakt med Terosystem gör det nu så vi kan starta en förutsättningslös diskussion för att hjälpa dig att nå ut med nya och spännande produkter.

SB-pack

Terosystem har tagit fram specialförpackningar med svets- och lödmaterial anpassade till återförsäljare med butiksförsäljning och direktförsäljning. Vårt välkända SB-Pack sortiment är en viktig del i samarbetet med återförsäljaren. SB-Pack finns i med en mängd olika tillsatsamterial. Den är enkel att exponera i butik, är lättsåld och ger en bra start för det fortsatta samarbetet.

En mindre mängd

Eftersom många söker svets- och lödmaterial i mindre mängd har vi tagit fram ett helt sortiment elektroder och lod med färre antal stavar i varje förpackning. Vi kallar sortimentet för SB-Pack. SB-Pack består av ett antal småförpackningar elektroder och lod i lagom mängd för alla dina behov. Det passar speciellt bra när du bara vill köpa så mycket som du verkligen behöver. Är behovet större går det alltid att köpa fler SB-Pack eller hela förpackninga så kallade industriförpackningar.

Produktinformation

För att använda produkterna rätt finns på framsidan av varje SB-Pack en informativ beskrivningen där all information finns samlad.

Brett användningsområde

Varje lod eller elektrod har ett brett användningsområde. Vilket gör att det alltid finns en SB-Pack för varje reparationsbehov. Alla lagningar eller problem löser man med SB-Pack.

Hängs upp väl synlig i butiken

Varje SB-Pack har en hängare som gör det möjligt att hänga upp och exponera i till exempel en butik. Elektroderna finns i bland annat i diameter 2,0, 2,5 mm och 3,25 mm medan lod finns i diameter 1,5 mm alternativt 2,0 mm. Istället för att öppna hela förpackningar och ta ut några elektroder eller lod kan man använda SB-Pack. En ekonomisk och smart lösning. Småjobb löser man med SB-Pack och till större jobb med hela förpackningar så kallade industriförpackningar. Det är också lätt att få kunden att prova eftersom det är en liten och billig förpackning. Dessutom är alltid elektroderna och loden nya och fräscha.

Återförsäljare

Försäljning via återförsäljare

Terosystems produkter säljs via återförsäljare i hela Norden. Undrar du var du kan hitta våra produkter i ditt närområde är du välkommen att kontakta oss. Varje återförsäljare bearbetar ett område med kundbesök och andra aktiviteter. Alla återförsäljare får ett brett stöd från Terosystem med sambesök, reklammaterial och andra säljaktiviteter.

Samarbete

Terosystems mål är att utveckla samarbetet med återförsäljare och samarbetspartners. Terosystem erbjuder ett produktsortiment baserat på behoven hos slutförbrukaren. Som återförsäljare får du all hjälp och fullt stöd för att nå större framgångar.

Bli återförsäljare

Vi på Terosystem söker nya återförsäjare. Har du ett företag som servar industrin med förbrukningsvaror kan vi komplettera din verksamhet med mycket intressanta produkter och tjänster. Har du ännu ej tagit kontakt med Terosystem gör det nu så vi kan starta en förutsättningslös diskussion för att hjälpa dig att nå ut med nya och spännande produkter.

SB-pack

Terosystem har tagit fram specialförpackningar med svets- och lödmaterial anpassade till återförsäljare med butiksförsäljning och direktförsäljning. Vårt välkända SB-Pack sortiment är en viktig del i samarbetet med återförsäljaren. SB-Pack finns i med en mängd olika tillsatsamterial. Den är enkel att exponera i butik, är lättsåld och ger en bra start för det fortsatta samarbetet.

En mindre mängd

Eftersom många söker svets- och lödmaterial i mindre mängd har vi tagit fram ett helt sortiment elektroder och lod med färre antal stavar i varje förpackning. Vi kallar sortimentet för SB-Pack. SB-Pack består av ett antal småförpackningar elektroder och lod i lagom mängd för alla dina behov. Det passar speciellt bra när du bara vill köpa så mycket som du verkligen behöver. Är behovet större går det alltid att köpa fler SB-Pack eller hela förpackninga så kallade industriförpackningar.

Produktinformation

För att använda produkterna rätt finns på framsidan av varje SB-Pack en informativ beskrivningen där all information finns samlad.

Brett användningsområde

Varje lod eller elektrod har ett brett användningsområde. Vilket gör att det alltid finns en SB-Pack för varje reparationsbehov. Alla lagningar eller problem löser man med SB-Pack.

Hängs upp väl synlig i butiken

Varje SB-Pack har en hängare som gör det möjligt att hänga upp och exponera i till exempel en butik. Elektroderna finns i bland annat i diameter 2,0, 2,5 mm och 3,25 mm medan lod finns i diameter 1,5 mm alternativt 2,0 mm. Istället för att öppna hela förpackningar och ta ut några elektroder eller lod kan man använda SB-Pack. En ekonomisk och smart lösning. Småjobb löser man med SB-Pack och till större jobb med hela förpackningar så kallade industriförpackningar. Det är också lätt att få kunden att prova eftersom det är en liten och billig förpackning. Dessutom är alltid elektroderna och loden nya och fräscha.