Svetsning

Påsvetsning med elektroder

Påsvetsning

Påsvetsningen utförs på det utsatta stället. Detta kan ske vid såväl reparation som nytillverkning. På detta sätt görs stora inbesparingar. Vid all påsvetsning strävar man efter låg uppblandning med grundmaterialet. För att utjämna skillnader måste ibland ett skikt svetsas mellan grundmaterialet och påsvetsmaterialet. Det är viktigt att välja rätt tillsatsmaterial för att få maximalt slitageskydd. För att välja rätt tillsats-/påsvetsmaterial måste man kunna identifiera olika slitagetyper.

Abration

Abrasion eller nötning är den vanligaste typen av slitage och uppkommer när hårda partiklar nöter mot en yta och slutligen mejslar loss spån eller flagor. T.ex. jordbruksredskap, entreprenadmaskiner, vägskrapor, utrustning på avfallsanläggningar.

Erosion

Erosion är en form av abrasivt slitage men här är det fasta partiklar, uppslammade i vatten eller i luft och som strömmar över en yta och förorsakar bortnötning av material. T.ex. sandbläster, fläktvingar, siktar, blåsledningar.

Metall-mot-metallslitage

Friktionsslitage eller metall-mot-metallslitage uppkommer när likartade metallytor glider mot varandra. När ytorna är i kontakt med varandra deformeras topparna på ojämnheterna och binds samman. Ytorna ”skär ihop”. T.ex. glidytor, glidlager, transportörer, glidskenor, dragverktyg.

Ytutmattning

Ytutmattning uppstår när en metallyta utsätts för ett högt tryck av exempelvis en motstående rullande detalj. T.ex. ett kranhjul på räls eller travershjul.

Kavitation

Kavitation uppstår när det blir tryckskillnader då en vätska transporteras. Det blir då en mekanisk chockverkan på angränsande material och sliter loss små partiklar. Kan visa sig på t.ex. turbiner, propellrar, pumpar, rörledningar och rotorer.

Värme

Höga temperaturer kan påverka ett material påtagligt. Till exempel fläktar, pressverktyg, smidesverktyg, klippverktyg, rullar, dragverktyg.

Tillsatsmaterial för påsvetsning och hårdpåläggning

Klicka på knappen nedan för att öppna som PDF i din mobil.

Tillsatsmaterial för påsvetsning och hårdpåläggning

Beteckning

Lastek 25
Lastek 27
Lastek 26
Lastek 231
Lastek 24
Lastek 261E
Lastek 256E
Lastek 262E
Lastek 251E
Lastek 2550
Lastek 909C
Lastek 980
Lastek 2400
Lastek 211
E 711
E 7116
E 708
E 709
E 710
E 712
E 713
E 715
E 717
E 721
E 723
E 721
E 727
E 751
E 731
E 726/30 
E 726/40 
E 726/50
E 726/60 
A 728/2-12 

Användningsområde

Medelhård påsvetselektrod, tål höga tryck, bearbetbart svetsgods,
Reparationselektrod hårdsvetsning
Elektrod för varmt och kallt arbetande verktyg, hög hårdhet upp till 600°C
Snabbstålselektrod till bl.a. klippverktyg
Slagtålig hårdsvetselektrod, kan svetsas i flera lager
Medelhård påsvetselektrod motsvarande Stellite 21
Medelhård påsvetselektrod motsvarande Stellite 6
Medelhård påsvetselektrod motsvarande Stellite 12
Medelhård påsvetselektrod motsvarande Stellite 1
Påsvetselektrod som ersätter Stellite 6 men med något högre hårdhet
Hård gasstav. Påläggning på speedwaysläpskor
Ni-bas gasstav för hårdpåläggningar. Arbetshärdar till 40 HRC.
Lättsvetsad hårdsvetselektrod, hög hårdhet, 195% utbyte
Elektrod med sintrad Wc-kärna, ger tunna slitstarka beläggningar
Reparationselektrod hårdsvetsning
Slagtålig hårdsvetselektrod, kan svetsas i flera lager
Reparationselektrod, påsvetsning på verktyg
Reparationselektrod, påsvetsning på verktyg
Reparationselektrod medelhårda påsvetsningar
Reparationselektrod, påsvetsningar på eggverktyg
Reparationselektrod, påsvetsningar som arbetshärdar
Reparationselektrod, påsvetsning av snabbstål
Reparationselektrod, värmebeständiga påsvetsningar
Slitstark påsvetselektrod med volframkarbid i ett rör
Slitstark påsvetselektrod med volframkarbid (sintrad kärntråd)
Slitstark gasstav med volframkarbid i ett rör
Hård gasstav. Påläggning på speedwaysläpskor
Hård flexibel gasstav. Wolframkarbid pressad runt en nickelkärna
Hård och mycket slitstark påsvetselektrod
Medelhård påsvetselektrod motsvarande Stellite 21
Medelhård påsvetselektrod motsvarande Stellite 6
Medelhård påsvetselektrod motsvarande Stellite 12
Medelhård påsvetselektrod motsvarande Stellite 1
Gasstav med stora karbider i en nysilvermatrix