Återförsäljare           Säkerhetsdatablad           Produkthandbok           Kontakta oss

Badbetvätska

Badbetvätska

ANTOX 80E

Betvätska för betbad. Badbetning av rostfria- eller syrafasta legeringar.

Antox 80E är en speciell betvätska till betbad. Betning utförs i ett betkar av syrabeständig plast t.ex. polyeten eller polypropen (polypropylen) fylld med betvätska. Använd Antox 80E som är en koncentrerad vätska. Utspäds normalt i förhållandet 1:1, alt. 1:2 eller 1:3 beroende på vilken styrka på betvätskan som önskas. 1 kg Antox 80E räcker till ca 4 m2.

Är arbetsstycket smutsigt eller förorenat rengör först med Antox 76E först. Spola rent efteråt och låt torka.

Därefter doppas materialet eller arbetsstycket i betbadet med Antox 80E. När betvätskan verkat klart lyft upp detaljen och låt överflödig betvätska rinna av. Efteråt betprocessen, skölj den behandlade ytan noga. Använd helst högtryckspolning. Neutralisera spillvattnet. Passivera arbetsstycket efteråt med Antox 90E. Bästa temperatur vid badbetning är ca 18-20°C. Undvik direkt solljus.

Behandla rostfria- och syrafasta stål i 15 – 60 minuter .

Efter ett tag minskar effekten och ny betvätska måste tillföras. Beroende på betfrekvens bör betvätskan i betbadet helt bytas ut ca 1-2 gånger per år .

Använd bl.a. skyddskläder, skyddshandskar och skyddsglasögon. Rengör händerna efter arbetet.

Produkter

Välj vilken produkt du önskar läsa mer om.

Showing all 2 results