Återförsäljare           Säkerhetsdatablad           Produkthandbok           Kontakta oss

Betmedel

Betmedel

Betning av rostfria och syrafasta stål med betmedel från Antox

Betning med betmedel är den vanligaste metoden för att ta bort oxider och blåanlöpningar på rostfritt stål. Ytan måste vara ren och temperaturen bör vara ca 20°C. Höglegerade stål kräver högre starkare betmedel.

Mig- och TIG-svetsning bildar mindre oxider än belagda elektroder. En grov varmvalsad plåt kan vara svårare att beta än en slät kallvalsad.

Handskar, stövlar och förkläde av gummi, skyddsglasögon eller ansiktsskydd. Effektiv ventilation inomhus samt andningsskydd med gasfilter Klor B (grå) och dammfilter IIb (st) eller andningsapparat

Vid behov rengör den rostfria ytan med lämpligt medel innan betning.

Betmedel finns som betpasta, spraybetmedel eller badbetvätska. Man bör inte beta i direkt solljus eller i temperaturer över 20-22 °C. Låt betmedlet verka i mellan 30 till 60 minuter,eventuellt längre, beroende på förutsättningarna och krav.

Betmedel kan neutraliseras med neutraliseringspasta efter betning. Pensla samma mängd neutraliseringspasta som betpastan. Det går normalt åt lika mycket neutraliseringspasta som betpasta. Låt neutraliseringspastan verka tills inga fler bubblor bildas. I och med detta är betpastan helt neutraliserad och utan verkan.

Spola rent när betmedlet slutat verka eller då det är lämpligt. Spola helst med högtrycksspruta. samla upp spillvattnet, neutralisera de till rätt Ph-värde, flocka det. Låt större partiklar sjunka till bottnen. Släpp ut det klarnade vattnet. Samla upp bottenslammet och lämna till närmaste avfallsanläggning.

När man betar med betmedel i mindre omfattning och använder neutraliseringspasta blir spillvattnet helt neutraliserat och efter filtreringen kan det släppas ut i avloppet. Man bör dock alltid följa de lokala skyddsbestämmelserna.

Efter betprocessen med efterföljande avspolning har stålet blivit av med sin naturliga oxidyta. Oxiden på ytan fungerar som skydd mot yttre påverkan.

För att undvika korrosionsangrepp och för att påskynda uppbyggandet av stålets normala kromoxidskikt bör ytan passiveras. Detta innebär att en ny skyddsyta tillförs. Pensla, spraya eller om möjligt doppa mindre detaljer i passiveringsmedlet Antox 90E. Därefter rengörs ytan än en gång med vatten helst från högtrycksspruta. Inga speciella krav finns på detta spillvatten.

Betmedel för svetsfogar i rostfria- och syrafasta stål 

Betmedel för aluminium

FOREX PX – Allround betpasta

Skakas ordentligt före användning
Används i huvudsak på begränsade svetspåverkade, blåanlöpta områden
Appliceras flödigt med Forex Betpensel 25 eller 37 mm bred
För högsta effekt arbeta endast i rumstemperatur ca 20°C
Betpastan innehåller salpetersyra och fluorvätesyra och utvecklar nitrösa gaser
Betpastan är både giftig och frätande. Följ samtliga skyddsföreskrifter.
Låt betmedlet verka ca 15-45 min

Förpackning 6 x 2,0 kg

FOREX PXX – Extra effektiv betpasta

Skakas ordentligt före användning
Används i huvudsak på begränsade svetspåverkade, blåanlöpta områden
Appliceras flödigt med Forex Betpensel 25 eller 37 mm bred
För högsta effekt arbeta endast i rumstemperatur ca 20°C
Betpastan innehåller salpetersyra och fluorvätesyra och utvecklar nitrösa gaser
Betpastan är både giftig och frätande. Följ samtliga skyddsföreskrifter.
Låt betmedlet verka ca 15-45 min

Förpackning 6 x 2,0 kg

ANTOX 71E Plus – Allround betpasta

Skakas ordentligt förre användning
Används i huvudsak på begränsade svetspåverkade, blåanlöpta områden
Appliceras flödigt med Forex Betpensel 25 eller 37 mm bred
För högsta effekt arbeta endast i rumstemperatur ca 20°C
Betpastan innehåller salpetersyra och fluorvätesyra och utvecklar nitrösa gaser
Betpastan är både giftig och frätande. Följ samtliga skyddsföreskrifter.
Låt betmedlet verka ca 15-45 min

Kartongvikt 6 x 2,0 kg

ANTOX 71E Extra – Extra effektiv betpasta

Skakas ordentligt förre användning
Används i huvudsak på begränsade svetspåverkade, blåanlöpta områden
Appliceras flödigt med Forex Betpensel 25 eller 37 mm bred
För högsta effekt arbeta endast i rumstemperatur ca 20°C
Betpastan innehåller salpetersyra och fluorvätesyra och utvecklar nitrösa gaser
Betpastan är både giftig och frätande. Följ samtliga skyddsföreskrifter.
Låt betmedlet verka ca 15-45 min

Förpackning 6 x 2,0 kg

ANTOX 76E – Sprutpasta för aluminium

Används i huvudsak på missfärgad och oxiderad aluminium
Appliceras med hjälp av sprutning
För högsta effekt arbeta endast i rumstemperatur ca 20°C
Betpastan innehåller mindre halt salpetersyra och fluorvätesyra och utvecklar nitrösa gaser
Betpastan är både giftig och frätande. Följ samtliga skyddsföreskrifter.
Låt betmedlet verka ca 15-25 min beroende på behov

Förpackningsvikt 1 x 10,0 kg

ANTOX 3d – Betpasta för aluminium

Skakas ordentligt före användning
Används i huvudsak på missfärgad och oxiderad aluminium
Appliceras flödigt med Forex Betpensel 25 eller 37 mm bred
För högsta effekt arbeta endast i rumstemperatur ca 20°C
Betpastan innehåller mindre halt salpetersyra och fluorvätesyra och utvecklar nitrösa gaser
Betpastan är både giftig och frätande. Följ samtliga skyddsföreskrifter.
Låt betmedlet verka ca 15-25 min beroende på behov

Förpackning 6 x 2,0 kg

ANTOX Betpensel

Framställd för användning till betmedel
25 eller 37 mm penselbredd och vinklad, anpassad till svetsfogar
Säker med långt skaft 390 mm
Utan metalldelar

Produkter

Välj vilken produkt du önskar läsa mer om.

It seems we can't find what you're looking for.