Återförsäljare           Säkerhetsdatablad           Produkthandbok           Kontakta oss

Betpasta

Betpasta

Betning med betpasta

Betning är en av de vanligaste metoderna för att ta bort oxider efter svetsning. Höglegerade stål kräver högre koncentration av betmedel eller betning under högre temperatur. Mig- och TIG-svetsning bildar mindre oxider än belagda elektroder. En grov varmvalsad plåt kan vara svårare att beta än en slät kallvalsad. Ytan måste vara ren. Temperaturen skall vara ca 20°C.

Betning sker på de begränsade områden som påverkats av svetsningen. Pensla med en speciell betpensel. Betning får ej ske i direkt solljus eller i temperaturer över 40°C. Påför flödigt så ej pastan torkar under betningen. Låt pastan verka i mellan 30 och 60 minuter eventuellt längre.

För att neutralisera betpastan pensla neutraliseringspasta ovanpå betpastan. Pensla samma mängd neutraliseringspasta som betpasta. Låt verka tills inga fler bubblor bildas. Betpastan är nu helt neutraliserad.

Skölj rent när neutraliseringspastan slutat verka. Skölj helst med högtrycksspruta. Spillvattnet leds till ett filter som renar spillvattnet från metallföroreningar. Filtret skall vara ett finmaskigt partikelfilter. När man betar i mindre omfattning och använder neutraliseringspasta blir spillvattnet helt neutraliserat och efter filtrering kan det vanligtvis släppas ut i avloppet. Man bör dock alltid agera i enlighet med lokala bestämmelser.

Efter betprocessen och neutralisering med efterföljande renspolning har stålet blivit av med sin naturliga oxidyta. Oxidytan fungerar normalt som skydd mot rostangrepp. För att undvika detta och för att påskynda uppbyggandet av stålets normala kromoxidskikt bör ytan passiveras. Detta innebär att en ny skyddsyta tillförs. Pensla, spraya eller om möjligt doppa mindre detaljer i passiveringsmedel. Därefter rengörs ytan än en gång med vatten helst från högtrycksspruta. Inga speciella krav på detta spillvatten finns.

Handskar, stövlar, förkläde av gummi, skyddsglasögon eller ansiktsskydd. Effektiv ventilation inomhus samt andningsskydd med gasfilter Klor B (grå) och dammfilter IIb (st) eller andningsapparat.

Våra produkter

ANTOX 21E Plus – Luktfri betpasta för penselbetning av rostfria- och syrafasta stål

Mycket lämplig att använda vid betning av varmvalsad plåt för att undvika överbetning. Antox 21E Plus är en normalstark betpasta utan speciell lukt. Den är fri från saltsyra och klorider. 1 kg Antox 21E Plus räcker till att behandla 80-150 m svetssträngar med en oxiderad zon på 5 cm. Salpetersyrandelen har en passiviserande effekt på krom-nickelstål. Blanda Antox 21E Plus väl. Skaka behållaren under ca en minut. Arbetsstycken som skall behandlas skall vara rena. Pensla på betpastan med Antox betpensel. Undvik direkt solljus. Behandla rostfria- och syrafasta stål i 15 – 60 minuter.

När betmedlet har verkar klart pensla Antox NP neutraliseringspasta ovanpå betpastan. Pensla samma mängd neutraliseringspasta som tidigare betpasta. Låt verka tills inga fler bubblor bildas. Betpastan är då helt neutraliserad och kan spolas bort utan ytterligare behandling. Använd helst högtrycksspolning. Används inte Antox NP Neutraliseringspasta måste spillvattnet neutraliseras med kalk eller natronlut.

ANTOX 71E Plus – Betpasta för penselbetning av rostfria- och syrafasta stål

Skakas ordentligt före användning
Används i huvudsak på begränsade svetspåverkade, blåanlöpta områden
Appliceras flödigt med Forex Betpensel 25 eller 37 mm bred
För högsta effekt arbeta endast i rumstemperatur ca 20°C
Betpastan innehåller salpetersyra och fluorvätesyra och utvecklar nitrösa gaser
Betpastan är både giftig och frätande. Följ samtliga skyddsföreskrifter.
Låt betmedlet verka ca 15-45 min

Förpackning 6 x 2,0 kg

ANTOX 71E Plus – Allround betpasta

Antox 71E Plus är en medelstark betpasta. Den är fri från saltsyra och klorider. 1 kg Antox 71E Plus räcker till att behandla 80-150 m svetssträngar med en oxiderad zon på 5 cm. Salpetersyrandelen har en passiviserande effekt på krom-nickelstål. Blanda Antox 71E Plus väl. Skaka behållaren under ca en minut. Arbetsstycken som skall behandlas skall vara rena. Pensla på betpastan med Antox betpensel. Undvik direkt solljus. Behandla rostfria- och syrafasta stål i 15 – 60 minuter.

När betmedlet har verkar klart pensla Antox NP neutraliseringspasta ovanpå betpastan. Pensla samma mängd neutraliseringspasta som tidigare betpasta. Låt verka tills inga fler bubblor bildas. Betpastan är då helt neutraliserad och kan spolas bort utan ytterligare behandling. Använd helst högtrycksspolning. Används inte Antox NP Neutraliseringspasta måste spillvattnet neutraliseras med kalk eller natronlut.

ANTOX 71E Extra – Extra effektiv betpasta

Skakas ordentligt förre användning
Används i huvudsak på begränsade svetspåverkade, blåanlöpta områden
Appliceras flödigt med Forex Betpensel 25 eller 37 mm bred
För högsta effekt arbeta endast i rumstemperatur ca 20°C
Betpastan innehåller salpetersyra och fluorvätesyra och utvecklar nitrösa gaser
Betpastan är både giftig och frätande. Följ samtliga skyddsföreskrifter.
Låt betmedlet verka ca 15-45 min

Förpackning 6 x 2,0 kg

ANTOX 71E Extra – Effektiv betpasta för penselbetning av rostfria- och syrafasta stål

Antox 71E Extra är en extra stark betpasta. Den är fri från saltsyra och klorider. 1 kg Antox 71E Extra räcker till att behandla 80-150 m svetssträngar med en oxiderad zon på 5 cm. Salpetersyrandelen har en passiviserande effekt på krom-nickelstål. Blanda Antox 71E Extra väl. Skaka behållaren under ca en minut. Arbetsstycken som skall behandlas skall vara rena. Pensla på betpastan med Antox betpensel. Undvik direkt solljus. Behandla rostfria- och syrafasta stål i 15 – 60 minuter.

När betmedlet har verkar klart pensla Antox NP neutraliseringspasta ovanpå betpastan. Pensla samma mängd neutraliseringspasta som tidigare betpasta. Låt verka tills inga fler bubblor bildas. Betpastan är då helt neutraliserad och kan spolas bort utan ytterligare behandling. Använd helst högtrycksspolning. Används inte Antox NP Neutraliseringspasta måste spillvattnet neutraliseras med kalk eller natronlut. Rekommenderad aktiveringstid (vid 20°C): Säkerhetsanvisningar: Behållare förvaras på sval plats med god ventilation. Hålls avskild från livsmedel. Rengör händerna efter arbetet. Golvytor som förorenats med betpasta neutraliseras med kalk för att direkt spolas med vatten. Undvik att utsätta betmedlet för direkt solljus.

ANTOX 3d – Betpasta för penselbetning och rengöring av aluminium och aluminiumlegeringar

Antox 3d är en betpasta speciellt framtagen för betning och rengöring av aluminium och aluminiumlegeringar. Tar bort missfärgningar på aluminium. Antox 3-d är svagare än en konventionell betpasta. Blanda Antox 3d väl. Skaka behållaren under ca en minut. Arbetsstycken som skall behandlas skall vara rena. Pensla på betpastan med Antox betpensel. Undvik direkt solljus. Behandla aluminium och aluminiumlegeringar i 1 – 5 minuter

När betmedlet har verkar klart pensla Antox NP neutraliseringspasta ovanpå betpastan. Pensla samma mängd neutraliseringspasta som tidigare betpasta. Låt verka tills inga fler bubblor bildas. Betpastan är då helt neutraliserad och kan spolas bort utan ytterligare behandling. Använd helst högtrycksspolning. Används inte Antox NP Neutraliseringspasta måste spillvattnet neutraliseras med kalk eller natronlut.

Antox NP – Neutraliseringspasta för neutralisering av betpasta

Antox NP är en pasta som effektivt neutraliserar fluorvätehaltiga betpastor som penslats på rostfria och syrafasta stål. Omrör ordentligt före användandet. Efter betpastan slutat verka penslas neutraliseringspastan ovanpå betpastan. Pensla samma mängd neutraliseringspasta som betpasta. Låt verka tills inga fler bubblor bildas. Betpastan är då helt neutraliserad. Penslas ovanpå kvarblivna betpastarester efter betning. Vid reaktion mellan Antox NP och den sura betpastan uppstår neutrala föreningar.

Skölj rent. När man betar i mindre omfattning och använder neutraliseringspasta blir spillvattnet helt neutraliserat och efter filtrering kan det släppas ut i avloppet. Man bör dock alltid agera i enlighet med lokala bestämmelser.

Antox NP är helt ofarligt.

Produkter

Välj vilken produkt du önskar läsa mer om.

Showing all 6 results