Återförsäljare           Säkerhetsdatablad           Produkthandbok           Kontakta oss

Flussmedel

Flussmedel

För att det smälta lodet skall kunna väta fogytorna måste de vara fria från oxider och andra föroreningar. Ett flussmedel väter på fogytorna och angriper oxiderna på grundmaterialet samt visar när det är dags att sätta till lodet. Det förhindrar även uppkomsten av oxider under själva lödförloppet.

Många lod finns nu med flussmedel på lodstaven och då behöver normalt inget extra flussmedel tillsättas. Finnsl i pulverform som blandas ut med vatten till en pasta för 1 dags behov samt i pastaform som är färdigt att användas direkt och penslas normalt på lödstället.

Vid lödning med fosforlegerade på koppar lod behöver inget extra flussmedel tillsättas.

För att enkelt rengöra från rester av flussmedel tvättas detaljen under borstning i rinnande varmt vatten. Alternativt använd P 148 som är ett medel för borttagning av rester från flussmedel.

Produkter

Välj vilken produkt du önskar läsa mer om.