Återförsäljare           Säkerhetsdatablad           Produkthandbok           Kontakta oss

Kallsprutningspulver

Kallsprutningspulver

Flamsprutning med Fontarjet

Vid kallsprutning erhålles pulverskikt med mycket speciella egenskaper. Den porositet som uppstår gör att lagrings- och tätningsytor på ett utmärkt sätt behålla sin smörjfilm.

Även vid måttliga hårdheter uppvisar kallsprutande skikt ett mycket högt slitage motstånd. Detta beror på det sprutade skiktets unikastruktur.

I jämförelse med olika hård- och elektrotylmetoder är oftast de sprutade skikten överlägsna. Vid alla former av kallsprutning kan för övrigt färdig bearbetade detaljer beläggas utan minsta risk för deformation eller strukturomvandling.

Kallsprutade och osintrade metalliska skikt sprutas vid låg uppvärmning av arbetsstycket, ca 150-200°C
Pulvret kallsprutas vilket betyder att ingen påverkan sker av grundmaterialet.
Pulverpartiklarna binds till grundmaterialet både mekaniskt och kemiskt.

För att kunna utföra kallsprutning krävs en ren yta. Blästra före sprutning med kiselkarbid eller aluminiumoxid (0,2-0,5 mm partikelstorlek).
Använd en spruta med lufttillsats (c:a 1,0-2,0 bar). Spruta först ett lager bindskiktspulver (0,1-0,2 mm) sedan det önskade toppskiktspulvret. Sprutavstånd:160-190 mm. Toppskikt: 1,0-3,0 mm ev. tjockare.

Pulver för kallsprutning

Anval 95/5

Bindskiktspulver för kallsprutning. Bindskiktspulver vid flamsprutning på stål, mässing eller aluminiumlegeringar . Ett förlegerat gasatomiserat nickelaluminium pulver. Främst ämnat för sprutning som bindskikt med efterföljande toppskikt. Ett högkvalitativt pulver som ger maximal bindning med grundmaterialet. Därefter sprutas ett toppskikt av metalliskt eller keramiskt pulver. Förbränningsrör och värmebehandlingsutrustning.
Legering: Ni, A1
Hårdhet (Brinell): 120-140 HV 0,3

Anval 600

Korrosionbeständigt allroundpulver för kallsprutning på stål, rostfrittstål, gjutjärn, mässing eller aluminiumlegeringar. Lagerlägen, tätningsytor, foder. Ett nickellegerat gasatomiserat pulver för uppbyggnad och korrosionsskyddande påsprutningar. Det ger maximal bindning med bindskiktet. Bearbetas med svarvning eller slipning.
Legering: Ni, Cr, Fe, C
Hårdhet: (Vickers). 200 HV 0.3

Anval 625

Korrosions- och oxidationsbeständigt pulver
Ett mycket korrosionsbeständigt pulver för flamsprutning, plasmasprutning och HVOF på främst rostfritt och syrafst stål. Bl.a. gasturbiner samt utrustning till kemiska processer, papper och massaindustrin, dår ett särskilt korrosionbeständigt skikt krävs. Lagerlägen, tätningsytor, foder, ventiler, tuber, pumpar, turbiner.
Ett Ni-Cr-Mo-legerat gasatomiserat pulver med relativt hög hårdhet och utmärkta bindegenskaper. Mycket goda egenskaper mot korrosion, metall mot metall slitage, kontaktkorrosion, kavitation och oxidation upp till 1550°C. Bearbetas med svarvning eller slipning.
Legering: C, Cr, Mo, Nb, Fe, Ni
Hårdhet (Vickers): 310 – 350 HV 0,3

Anval 420

Ett hårt kallsprutningspulver, legerat som rostfritt stål.
Ett rostfritt pulver för flamsprutning på detaljer utsatta för nötning och metall mot metallslitage. Slitfoder, hydraulkolvar, fläktar, ventiler, tuber, pumpar, turbiner.
Ett gasatomiserat pulver för renovering och slitageskydd av detaljer utsatta för nötning i olika former. Ett mycket slitstarkt pulver med goda egenskaper mot nötning, metall mot metallslitage, kontaktkorrosion, erosion och kavitation. Oxidationsbeständig upp till 540°C. Bearbetas med svarvning men främst med slipning.
Legering: C, Cr, Fe
Hårdhet (Vickers): 340 – 420 HV 0,3 (34 – 40 HRC)

Anval 316L

Kallsprutningspulver legerat som rostfritt syrafast stål.
Ett mycket korrosionsbeständigt pulver för flamsprutning, plasmasprutning och HVOF på främst rostfritt och syrafst stål. Ett starkt pulverskikt som dessutom arbetshärdar gör det mycket lämpligt för applikationer där höga tryck och slitage ingär. Detaljer utsatta för kavitation, erosion och höga yttryck t.ex. tätningsytor, lagerlägen, pumpar, foder, hydraulturbiner.
Ett förlegerat, gasatomiserat, rostfritt syrafast pulver med mycket goda korrosions- och slitageegenskaper. Beständig upp till 540°C. Har mycket goda bindegenskaper och kan användas som enstegspulver. Bearbetas med svarvning eller slipning
Legering: C, Si, Mn, Cr, Ni, Mo, Fe
Hårdhet (Vickers): 170 – 220 HV 0,3

Anval NiCrMoAl

Ett korrosionsbeständigt hårt, enstegspulver
Ett korrosionsbeständigt enstegspulver för felbearbetade maskindelar av kromstål, stål, rostfritt stål.Ett allroundpulver för flamsprutning och plasmasprutning. Användes där tjocka skikt krävs. Lagerlägen, tätningsytor, foder, ventiler, tuber, pumpar, turbiner.
Ett enstegs förlegerat, gasatomiserat pulver med mycket goda bind- och korrosionsegenskaper. Kan användas som bindeskikt med metall eller keramiskt pulver som toppskikt. Mycket goda egenskaper mot korrosion,kontaktkorrosion och metall mot metall slitage. Bearbetas med svarvning eller slipning.
Legering: C Cr Mo Al Fe Ni
Hårdhet (Vickers): 320 HV 0,3

Fontargen FM 2

Aluminiumbronspulver för kallsprutning. Ett snabbsprutat pulver som ger mycket hög ytfinhet. Mycket tjocka skikt kan sprutas.
Bearbetas med svarvning eller slipning. Aluminiumbronspulver där bland annat låg friktion krävs. Glidlager, lagerhus, lagerlägen, foder och hylsor.
Samtliga förekommande utrustningar för flamsprutning. Låga med syrgasöverskott eller använd spruta med lufttillsats (c:a 2 bar)
Legering: Al, Fe, Cu
Hårdhet (Brinell): 115-130 HB

Fontargen FM 6

Tennbronspulver för kallsprutning
Tennbronspulver för applikationer där bl.a. låg friktion krävs. Glidlager, lagerhus, lagerlägen, foder, hylsor.
Ett snabbsprutat pulver som som ger mycket hög ytfinhet. Mycket tjocka skikt kan sprutas. Bearbetas med svarvning eller slipning
Legering: Cu Sn
Hårdhet (Brinell): 140 HB

Produkter

Välj vilken produkt du önskar läsa mer om.

It seems we can't find what you're looking for.