Återförsäljare           Säkerhetsdatablad           Produkthandbok           Kontakta oss

MIG-svetsning

MIG/MAG svetsning

Tråd och fogytor skall vara metalliskt rena. Detta är av särskilt stor betydelse vid svetsning av aluminium och aluminiumlegeringar. Skyddsgasen skall vara av hög kvalitet. Fuktig gas kan förorsaka porer i svetsen.

Skyddsgaser för olegerade och låglegerade stål – MAG (aktiv gas)

Kolsyra CO2 är den billigaste skyddsgasen och kan i regel alltid användas med gott resultat för olegerade och vissa låglegerade stål. Blandgas som består av 80 % Ar + 20 % CO2 är betydligt dyrare än ren CO2 men ger en mjukare båge, lugnare svetsförlopp, vackrare svets och mindre sprutmängd. Blandgasen medverkar till högre svetsgodskvalitet till exempel ökad seghet.

Skyddsgas för rostfria och eldhärdiga stål – MIG (inert gas)

Ren argon (Ar) används för svetsning av aluminium och aluminiumlegeringar.

Val av svetsmetod

Kortbågsvetsning (svetsning med kortslutande droppövergång)
Spraybågsvetsning (svetsning med finfördelade icke kortslutande droppar)

Polaritet

För tråd används i samtliga material likström (+) pol.

Svetsningens utförande

Svetspistolen hålls normalt på ett sådant sätt att svetsningen utförs från höger till vänster med svetspistolen riktad från den färdiga svetsen med en vinkel av 75-80° mellan elektrod och arbetsstycket. Detta kallas frånsvetsning.

Produkter

Välj vilken produkt du önskar läsa mer om.

It seems we can't find what you're looking for.