Återförsäljare           Säkerhetsdatablad           Produkthandbok           Kontakta oss

Rostfritt stål och höglegerat stål

Rostfritt stål och höglegerat stål

Rostfria, syrafasta och värmebeständiga stål är kända som höglegerade stål. Huvudlegeringsämnet är krom som svarar för de rostfria stålens korrosionsegenskaper och, vid högre kromhalter värmebeständigheten.

Motståndskraften mot korrosion är i första hand beroende på uppkomsten av kromoxider på stålets yta. För att öka motståndskraften mot olika korroderande ämnen eller för att ge stålet speciella, mekaniska egenskaper, kan förutom krom även andra legeringsämnen tillsättas. T.ex. nickel men även molybden är vanliga i syrabeständiga rostfria stål. Austenitiska (icke härdbara) rostfria stål innehåller Cr 13-25%, Ni 8-25% samt Mo 0-3%.

För att ge starka svetsförband måste liknande svetselektroder användas. Svetsa med låg ström och med klen elektrod. Förvärm 200-300°C till anlöpningtemperatur, svetsa i detta temperatur område, långsam avsvalning.

Svetsbarheten hos austenitiskt rostfria stål är i stort mycket god. De är dock känsliga för varmsprickbildning i svetsgodset. De bör därför svetsas ”kallt” och med klena elektroder.

Vid svetsning av austenitiskt rostfritt stål mot olegerat eller låglegerat stål föreligger risk för att spröda zoner bildas. Överlegerade elektroder, dvs med hög krom- och nickelhalt (Cr 23% och Ni 12%), bör användas. Plätera den olegerade fogen med det överlegerade tillsatsmaterialet innan sammanfogning utförs.

Rostfria- och syrafasta stål måste ytbehandlas med betning efter svetsning för att full korrisionbeständighet skall uppnås. För ytterligare information angående metoder och produkter se vidare under länken ”Betmedel och rotskyddsflux”.

Produkter

Välj vilken produkt du önskar läsa mer om.