Återförsäljare           Säkerhetsdatablad           Produkthandbok           Kontakta oss

Spraybetmedel

Spraybetmedel

Betning av rostfria- och syrafasta stål

ANTOX 73E – Spraybetmedel för betning av rostfria- och syrafasta stål

Antox 73E är ett effektivt spraybetmedel för betning stora och komplicerade arbetsstycken. Blanda Antox 73E väl med hjälp av en omrörare. Bästa temperatur vid spraybetning är ca 18-20°C. Undvik direkt solljus. 1 kg Antox 73E täcker ca 4-6 m2. Använd manuell eller tryckluftsdriven betpump. Behandla rostfritt och syrafast stål i 15-60 minuter. Spola den behandlade ytan noga. Använd helst högtryckspolning.

Använd andningsmask, heltäckande skyddskläder, skyddshandskar och skyddglasögon. Rengör händerna efter arbetet.

ANTOX 73E Plus – Spraybetmedel för extra effektiv betning av rostfria- och syrafasta stål

Antox 73E Plus är ett extra effektivt spraybetmedel för betning av stora och komplicerade arbetsstycken. Blanda Antox 73E Plus väl med hjälp av en omrörare. Bästa temperatur vid spraybetning är ca 18-20°C. Undvik direkt solljus. 1 kg Antox 73E Plus täcker ca 4-6 m2. Använd manuell eller tryckluftsdriven betpump. Behandla rostfritt och syrafast stål i 15-60 minuter.

Spola den behandlade ytan noga. Använd helst högtryckspolning.

Använd andningsmask, heltäckande skyddskläder, skyddshandskar och skyddglasögon. Rengör händerna efter arbetet.

ANTOX 73E Plus Grön- Spraybetmedel för extra effektiv betning av rostfria- och syrafasta stål

Antox 73E Plus Grön är ett extra effektivt spraybetmedel för betning av stora och komplicerade arbetsstycken. Blanda Antox 73E Plus Grön väl med hjälp av en omrörare. Bästa temperatur vid spraybetning är ca 18-20°C. Undvik direkt solljus. 1 kg Antox 73E Plus Grön täcker ca 4-6 m2. Använd manuell eller tryckluftsdriven betpump. Behandla rostfritt och syrafast stål i 15-60 minuter.

Spola den behandlade ytan noga. Använd helst högtryckspolning.

Använd andningsmask, heltäckande skyddskläder, skyddshandskar och skyddglasögon. Rengör händerna efter arbetet.

ANTOX 76E – Svagt betande rengöringsmedel för rostfria- och syrafasta stål

Antox 76E är ett svagt betande effektivt rengöringsmedel. Rengöring, borttagning av rostfläckar, missfärgningar, föroreningar efter monterings- och underhållsarbeten. Används främst före spraybetning på rostfria- och syrafasta material. Stora och komplicerade arbetsstycken går mycket bra att spraybeta med Antox 76E. Blanda Antox 76E väl med hjälp av en omrörare. Bästa temperatur vid spraybetning är ca 18-20°C. Undvik direkt solljus. 1 kg Antox 76E räcker till ca 20 m2. Använd manuell eller tryckluftsdriven betpump. Behandla rostfritt och syrafast stål i 15-30 minuter.

Spola den behandlade ytan noga. Använd helst högtryckspolning.

Använd andningsmask, heltäckande skyddskläder, skyddshandskar och skyddsglasögon. Rengör händerna efter arbetet.

Använd andningsmask, heltäckande skyddskläder, skyddshandskar och skyddglasögon. Rengör händerna efter arbetet.

Produkter

Välj vilken produkt du önskar läsa mer om.