Återförsäljare           Säkerhetsdatablad           Produkthandbok           Kontakta oss

Svetsning av gjutjärn

Svetsning av gjutjärn

Gråjärn

Kolet i gråjärn förekommer till största delen i fritt tillstånd som grafitfjäll. I jämförelse med stål har gråjärn låg förlängning och brottfasthet. Det gör att gråjärnet har små möjligheter att ta upp de krympspänningar som uppstår vid svetsning. Gråjärn är den vanligaste typen av gjutjärn när det gäller reparationssvetsning.

Segjärn

Segjärnet har kommit fram senare än gråjärnet och är på sätt och vis en länk mellan gråjärn och gjutstål. Analysmässigt motsvarar segjärn nästan gråjärn där den huvudsakliga skillnaden är grafitens utformning. Den gynnsamma formen på grafiten gör segjärnet segt och starkt med hög sträckgräns och förlängningsvärden. Svetsbarheten är också bättre än på gråjärn. Hur man går till väga och vilket tillsatsmaterialets beskaffenhet, bl.a. storleken på detaljen, typ av gjutjärn eller om grundmaterialet är förorenat eller inte.

Att reparera och svetsa gjutjärn

Gråjärnet har god svetsbarhet men reparationssvetsning kräver en speciell teknik. Innan man börjar svetsa bör man undersöka grundmaterialets svetsbarhet genom att svetsa en sträng med det tillsatsmaterial man valt. Den vanligaste reparationsmetoden är kallsvetsning men även varmsvetsning förekommer. Dessutom kan man reparera vissa gjutjärnsstycken genom att använda varmsprutning.

Svetsa gjutjärn – Kallsvetsning av mindre detaljer

Lokalisera sprickan. Borra i dess ändar. Fogbered helst med mejselelektrod. Välj klena gjutjärnselektroder lämpliga för kallsvetsning. Svetsa med låg strömstyrka. Svetsa korta strängar utan att pendla. Sträck svetsen med en penhammare eller liknande. Svetsa vidare när temperaturen har sjunkit till handvärme. Vid kallsvetsning uppstår en hård smal zon i området intill svetssträngen. Minskas värmetillförseln kan den värmepåverkade zonen begränsas och endast en mindre hårdhetshöjning blir resultatet.

Svetsa gjutjärn – Halvvarm svetsning och varmsvetsning

Varmsvetsning och halvvarm svetsning är lämpliga svetsmetoder endast då arbetsstyckets form och storlek tillåter det. Används främst då man vill undvika eller minska uppkomsten av en hård zon. Halvvarmsvetsning utförs vid ca 250-350°C med en belagd elektrod. Varmsvetsning utförs vid ca 550-600°C. Använd belagd gjutjärnselektrod, gasstav eller lod för gjutjärn eller varmspruta med Multifont och nickelpulver. Efter avslutad svetsning skall arbetsstycket svalna långsamt. Gärna i ugn eller i värmeisolerande material.

Produkter

Välj vilken produkt du önskar läsa mer om.

Showing all 6 results