Återförsäljare           Säkerhetsdatablad           Produkthandbok           Kontakta oss

Värmeskyddspasta

TeroTech Värmeskyddspasta

Formbar pasta som används för att skydda mot och avleda värme från känsliga material.

Användningsområde

•   Vid svetsning, lödning, skärning, kapning eller andra värmealstrande processer. Där en oönskad kraftig upphettning sker av sammanhängande eller närliggande material.

•   Överallt där man vill förhindra att värme fortplantar sig i materialet, och därmed riskerar att förstöra eller skada de delar som inte tål höga temperaturer.

•   Effektivt värmeskydd upp till 3000 grader innehåller varken asbest eller keramik.

•   Förhindrar värmespridning och skyddar känsliga ytor och material mot skador.

•   Spar tidskrävande och dyr demontering.

•   Skyddar alla typer av material från värmeskador och deformering.

•   Går att återanvända flera gånger, vilket både ger god ekonomi och är positivt ur miljösynpunkt.

•   Ofarlig att använda, innehåller inte farliga kemikalier PH värde ca 8-9. Se säkerhetsdatablad och etikettens märkning.

Applicering

Formas enkelt med händerna till en beläggning som bör vara minst 1 cm tjock och minst 5 cm bred. Applicera värmeskyddspastan noga och tättslutande på de ytor som skall skyddas.

Pastan går att återanvända efter användning. 

Ta bort den från de ytor där den applicerats och lägg tillbaka den i burken.
Om den har torkat, tillsätt vatten och återfukta pastan till lagom konsistens.

Produkter

Välj vilken produkt du önskar läsa mer om.

Showing the single result