Återförsäljare           Säkerhetsdatablad           Produkthandbok           Kontakta oss

Varmsprutningspulver

Varmsprutningspulver

Med varmsprutning är det det möjligt att spruta pulverskikt som skyddar mot nötning, slitage, värme och korrosion. Används dessutom för både uppbyggnad och spricklagning. Användningsområden är många och varmsprutning är en viktig del inom reparations- och underhållsindustrin.

Det går att ytbelägga olika typer av maskiner, utrustningar, reservdelar, massiva arbetsstycken (blandarskruvar, transportskruvar) osv men även små detaljer med smala kanter (formar, verktyg, piggar och knivar).

Varmsprutning utförs med en speciell kombinerad gasbrännare och pulverbrännare. En varmsprutan har en enkel och robust konstruktion vilket också gör den säker med lång hållbarhet. Multifont varmspruta är i princip en svetsbrännare som konstrueras så att pulvret matas genom svetsinsatsen in i lågan. Tillförseln av pulver regleras med en hävarm på brännaren. Metallpulverpartiklarna passerar genom lågan och fastnar på arbetsstycket samtidigt som lågan värmer arbetsstycket och smälter fast pulverpatiklarna.

Till denna spruta finns ett brett pulverprogram som motsvarar högt ställda krav på bla värme, hårdhet vid förhöjd temperatur, hårdhet i allmänhet, beständighet mot metall-mot-metall slitage, beständighet mot nötande slitage, tryckpåkänning, korrosions- och oxidationsbeständighet vid förhöjd temperatur.

Våra produkter

MP 3

Mycket slitstarkt varmsprutningspulver för ytbeläggning. Påsprutning på legerade och olegerade stål som utsätts för nötande slitage, korrision och oxidation. Kedjetransportörer, skruvtransportörer, blandarvingar, matarskruvar. Applikationer inom papper och träindustrin.
Barkverktyg, uppklättringskanter ,plattor och vändskär i barkmaskinen slagor och knivar.
Legering innehållande wolframkarbid med goda våtegenskaper. Volframkarbidpartiklarna smälts ej. Beständigt mot värme, oxidation och korrision samt kraftig abrasiv nötning.

Legering: C, Cr, Si, B, WC, Ni
Hårdhet (Rockwell C): 60-70HRC

MP 5 F

Varmsprutningspulver för ytbeläggning och sammanfogning av gjutjärn. Påsprutning på legerade och olegerade stål, rostfritt stål och gjutjärn.
Reparation av glasformar, verktyg för gummi industrin, gjutfel, kugghjul, kilspår. MP 5 F är speciellt lämplig för vid sprickreparationer av gjutjärnsdetaljer såsom grenrör och topplock. Nickelbaserad legering med goda våtegenskaper. Beständig mot värme och korrosion. Tack vare partikelstorlek är pulvret speciellt lämpad för uppbyggnad av kanter

Legering: C, Si, B, Fe, Ni
Hårdhet (Rockwell C): 20-22 HR

Lasteks pulver för varm- och kallsprutning

Sedan 40 år har Lastek utvecklat produkter för att svetsning och lödning. Vårt mål är bland annat att förenkla lodmomenten för att på så sätt minska arbetstid och kostnader. Lastek kan erbjuda ett brett urval av produkter till den tillverkande industrin.Lastek finns i Herentals strax utanför Antwerpen. Lastek N.V. har egna tillverkningsenheter i Herentals vilket ger flexibilitet samt stora konkurrensfördelar. Där finns också exportkontor, lager samt konferans- och utbildningslokaler.

Terosystem har representerat Lastek i Sverige sedan 2004. Förutom att utveckla nya produkter söker vi också innovativa lösningar på svets- och lödproblem. Vi sätter focus på produkter och metoder för att på så sätt minimera problem samt förhindra uppkomsten av slitage i industrin. Vi har en hög kunskapsnivå inom svetsning och lödning och kan erbjuda produkter med högsta kvalitet och bästa egenskaper.Lastek har bred internationell erfarenhet och finns representerade i en mängd länder. Detta gör att vi kan erbjuda produkter och tekniska lösningar inom de mest varierande områden. Tag kontakt med oss så vi kan visa er Lasteks breda och intressanta produktsortiment.

Produkter

Välj vilken produkt du önskar läsa mer om.

Showing all 8 results