Återförsäljare           Säkerhetsdatablad           Produkthandbok           Kontakta oss

Antox 21 E Plus Grön Betpasta 2 kg

Luktfri betpasta för penselbetning av rostfria- och syrafasta stål.

  Visa produktblad

Är du intresserad av denna produkt?

Hör av dig till oss så hjälper vi dig.

Om produkten

Användningsområde
Mycket lämplig att använda vid betning av varmvalsad plåt för att undvika överbetning.
Antox 21 E Plus Grön är en normalstark betpasta utan speciell lukt.
Den är fri från saltsyra och klorider.
1 kg Antox 21E Plus Grön räcker till att behandla 80-150 m svetssträngar med en oxiderad zon på 5 cm.
Salpetersyrandelen har en passiviserande effekt på kromnickelstål.

Bruksanvisning
Blanda Antox 21E Plus Grön väl. Skaka behållaren under ca en minut. Arbetsstycken som skall behandlas skall vara rena.
Pensla på betpastan med Antox betpensel. Undvik direkt solljus. När betmedlet har verkar klart pensla Antox NP neutraliseringspasta
ovanpå betpastan. Pensla samma mängd neutraliseringspasta som tidigare betpasta. Låt verka tills inga fler bubblor bildas.
Betpastan är då helt neutraliserad och kan spolas bort utan ytterligare behandling. Använd helst högtrycksspolning.
Används inte Antox NP Neutraliseringspasta måste spillvattnet neutraliseras med kalk eller natronlut.

Rekommenderad aktiveringstid (vid 20°C)
Rostfria- och syrafasta stål:
15-60 minuter
Koppar- och kopparnickellegeringar:
5-20 minuter
Nickel och nickellegeringar:
5-20 minuter

Skyddsanvisningar
Läs skydds- och varuinformationsblad innan användningen. Antox 21 E Plus Grön innehåller varken saltsyra eller klorider.
Risk för förgiftning finns vid inandning, förtäring eller hudkontakt. Risk för allvarliga brännskador. Frätande.
Använd ögon- och andningsskydd samt övrig komplett skyddsutrustning.
Behållare förvaras på sval plats med god ventilation. Hålls avskild från livsmedel.
Rengör händerna efter arbetet.
Golvytor som förorenats med betpasta neutraliseras med kalk för att direkt spolas med vatten.
Undvik att utsätta betmedlet för direkt solljus.

Art nummer
2 kg – 34310220