Återförsäljare           Säkerhetsdatablad           Produkthandbok           Kontakta oss

Antox 73 E Plus Grön Spraybetmedel 200 kg

Är du intresserad av denna produkt?

Hör av dig till oss så hjälper vi dig.

Om produkten

Användningsområde
Antox 73 E Plus Grön är ett effektivt spraybetmedel för betning av rostfria- och syrafasta stål.
Stora och komplicerade arbetsstycken går mycket bra att spraybeta med Antox 73 E Plus Grön.
1 kg Antox 73 E Plus Grön täcker ca 4-6 m2.
Salpetersyrandelen haren passiverande effekt på krom-nickelstål.

Bruksanvisning
Är arbetsstycket smutsigt eller förorenat rengör ytan med Antox 76 E först.
Spola rent efteråt och låt torka. Blanda Antox 73 E Plus Grön väl med hjälp av en omrörare.
Bästa temperatur vid spraybetning är ca 18-20°C. Undvik direkt solljus.
Efteråt, skölj den behandlade ytan noga. Spola rent. Använd helst högtryckspolning.
Neutralisera spillvattnet med kalk eller natronlut. Passivera arbetsstycket efteråt med Antox 90 E.

Utrustning
Antox P1, manuell betpump. Antox M1 är en dubbelverkande membranpump.
Drivs med tryckluft och ansluts till en större betbehållare.

Rekommenderad aktiveringstid (vid 20°C)
Rostfria- och syrafasta stål:
15-60 minuter

Skyddsanvisningar
Läs skydds- och varuinformationsblad innan användningen.
Antox 73 E Plus Grön innehåller varken saltsyra eller klorider.
Risk för förgiftning finns vid inandning, förtäring eller hudkontakt. Risk för allvarliga brännskador.
Mycket frätande. Använd ögon- och andningsskydd samt övrig skyddsutrustning.
Behållare förvaras på sval plats med god ventilation. Hålls avskild från livsmedel.
Rengör händerna efter arbetet. Golvytor som förorenats med betpasta neutraliseras med kalk
för att direkt spolas av med vatten.

Art nummer
200 kg – 34310274