Återförsäljare           Säkerhetsdatablad           Produktkatalog           Kontakta oss

Antox 76 E Ytreningsmedel 10 kg

Rengöringsmedel för rostfria- och syrafasta stål.

  Visa produktblad 

Är du intresserad av denna produkt?

Hör av dig till oss så hjälper vi dig.

Om produkten

Användningsområde
Antox 76E är ett effektivt rengöringsmedel.
Rengöring, borttagning av rostfläckar, missfärgningar, föroreningar efter monterings- och underhållsarbeten.
Används främst före spraybetning på rostfria- och syrafasta material.
Antox 76E är svagt betande och passiverar även metallen. Rengör t.ex. effektivt kraftigt förorenade lastbilsfälgar.
1 kg Antox 76E räcker till ca 20 m2.

Bruksanvisning
Blanda Antox 76E med hjälp av en omrörare. Appliceras med hjälp av sprayutrustning, svamp eller mjuk borste.
Bästa arbetstemperatur är ca 18-20°C. Undvik direkt solljus.
Efteråt, skölj den behandlade ytan noga. Använd helst högtryckspolning.
Neutralisera spillvattnet med kalk eller natronlut. När ytan har torkat kan den behandlas med lämpligt Antox betpasta eller betvätska.

Utrustning
Antox P1, manuell betpump. Antox M1 är en dubbelverkande membranpump.
Drivs med tryckluft och ansluts till en större betbehållare.
Svamp eller mjuk borste i syntetiskt material.

Rekommenderad aktiveringstid (vid 20°C)
Rostfria- och syrafasta stål:
20-30 minuter

Skyddsanvisningar
Läs skydds- och varuinformationsblad innan användningen.
Antox 76E innehåller varken saltsyra eller klorider.
Risk för förgiftning finns vid inandning, förtäring eller hudkontakt. Risk för allvarliga brännskador.
Mycket frätande. Använd ögon- och andningsskydd samt övrig skyddsutrustning.
Behållare förvaras på sval plats med god ventilation. Hålls avskild från livsmedel.
Rengör händerna efter arbetet. Golvytor som förorenats med betpasta neutraliseras med kalk
för att direkt spolas av med vatten.

Art nummer
10 kg – 34310340