Lödning

Silverlod

Lödning med silverlod

Lödning är en viktig förbindningsteknik och har ett brett användningsområde. Lödning skiljer sig avsevärt från svetsning men kan i många fall vara ett fullgott alternativ till svetsning. Sammanfogning genom lödning innebär att lod i smält form fyller lödfogen utan att fogytorna smälter. Lodets smälttemperatur är alltså lägre än grundmaterialets. Man väljer lodlegering beroende på grundmaterial, temperatur samt övriga krav på lödfogen.

För att det smälta lodet skall kunna väta fogytorna måste de vara fria från oxider och andra föroreningar. Flussmedel, vanligen i form av pulver eller pasta, används vid lödning för att rengöra fogytorna.

Lödning med silverlod är en viktig förbindningsteknik och har ett brett användningsområde. Vid lödning av stål, mässing, rostfritt stål samt koppar och kopparlegeringar är lödning med silverlod ett viktigt tillsatsmaterial. Lödning skiljer sig avsevärt från svetsning men kan i många fall vara ett fullgott alternativ till svetsning.

Sammanfogning genom lödning innebär att lod i smält form fyller lödfogen utan att fogytorna smälter. Lodets smälttemperatur är alltså lägre än grundmaterialets. Man väljer lodlegering beroende på grundmaterial, temperatur samt övriga krav på lödfogen.

Vid lödning med silverlod används spaltlödning. Fogytorna är utformade som en spalt och silverlodet sugs med hjälp av kapillärkraften in i spalten i smält form. Spalten vid spalt- eller kapillärlödning får inte vara större än 0,5 mm.

För att det smälta lodet skall kunna väta fogytorna måste de vara fria från oxider och andra föroreningar. Flussmedel, vanligen i form av pulver eller pasta, används vid lödning för att rengöra fogytorna.

Silverlod

Klicka på knappen nedan för att öppna som PDF i din mobil.

Silverlod

Beteckning

A 303
AF 303
A 306
AF 306
A 309
A 311
AF 311
A 314
AF 314
A 315
AF 315
A 320
AF 320
A 321
AF 321
A 330
AF 330
A 324 
AF 324
A 340
AF 340
A 388

Beskrivning

Lod med 20% silver och god färglikhet med mässing. Blank stav.
Flussbelagt lod med 20% silver och färglikhet med mässing.
Lod med 40% silver och lågt smältområde, lättflytande. Blank stav.
Flussbelagt lod med 40% silver och lågt smältområde, lättflytande.
Lod med nickel och 50% silver för lödning av hårdmetall. Blank stav.
Lod med 44% silver för lödning av koppar och kopparleg. Blank stav.
Flussbelagt lod med 44% silver för lödning av koppar och kopparleg.
Lod med 56% silver och lågt smältområde utan kadmium. Blank stav.
Flussbelagt lod med 56% silver och lågt smältområde utan kadmium.
Lod med 55% silver och lågt smältområde utan kadmium. Blank stav.
Flussbelagt lod med 55% silver och lågt smältområde utan kadmium.
Lod med 45% silver och lågt smältområde utan kadmium. Blank stav.
Flussbelagt lod med 45% silver och lågt smältområde utan kadmium.
Lod med 38% silver för lödning av koppar och kopparleg. Blank stav.
Flussbelagt lod med38% silver för lödning av koppar och kopparleg.
Lod med 30% silver för lödning av koppar och kopparleg. Blank stav.
Flussbelagt lod med 30% silver för lödning av koppar och kopparleg.
Lod med 49% silver för lödning av hårdmetall. Blank stav.
Flussbelagt lod med 49% silver för lödning av hårdmetall.
Lod med 40% silver och lågt smältområde utan kadmium. Blank stav.
Flussbelagt lod med 40% silver och lågt smältområde utan kadmium.
Zink- och kadmiumfritt lod med 56% silver. Korrosionsbeständigt. Blank stav.