Återförsäljare           Säkerhetsdatablad           Produkthandbok           Kontakta oss

Varmsprutningsutrustning

Varmsprutningsutrustning

Multifont – varmspruta

Med Multifont varmspruta är det möjligt att spruta pulverskikt som skyddar mot nåtning, slitage värme och korrosion, dessutom uppbyggnad och spricklagning. Användningsområderna är många och sprutade skikt används som en viktig del inom reparation och underhåll.
Det går att ytbelägga stora ytor och detaljer, massiva arbetsstyken (blandarskruvar, transsportskruvar) men även små detaljer med smala kanter (formar, verktyg, piggar, knivar). Sprutan har en enkel och robust konstruktion vilket gör den söker och hållbar.

Att utföra varmsprutning

Påläggningsprocessen går ut på att man sprutar ett varmsprutningspulver som ytskikt med en spruta speciellt utvecklad för detta ändamål. Som drivgas och bränngas till sprutan används acetylen och oxygen. De pulverkvaliteter som används har ett jämnt utseende och är av hög och jämnkvalitet. Pulvret förs fram genom sprutan med hjälp av oxygengasen och sprutas täckande på den preparerade ytan samt smälts in i samma arbetsmoment. Förbindningen mellan grundmaterialet och påsprutningspulvret uppnås genom diffusion vid ca 1050°C.

Stora fördelar med Multifont varmspruta

  • Ger en god förbindning mellan det påsprutade varmsprutningspulvret och grundmaterialet
  • Enkel och lätt att använda
  • Den har ett brett användningsområde. Lika bra till stora som till små påsprutningar
  • Varmsprutan levereras med fem olika munstycken. Det är enkelt att välja den lämpligaste storleken som ger rätt värmetillförsel och bästa resultat vid insmälning av pulvret.
  • Tillåter operatören att utföra mycket exakta påsprutningar på släta eller oregelbundna ytor, på skarpa kanter eller hörn. Det är även möjligt att spruta minder axeltappar.
  • Skikttjocklekar upp till ca 2 mm kan påsprutas och sedan insmältas
  • Varmsprutan sparar pengar och tid genom att förenkla och underlätta reparationer av en mängd detaljer
  • Används bla. inom maskinindustrin, valsverk, gjuterier, tegel och cementindustrin, glasindustrin, papper och massaindustrin, sågverk, reparationsverkstäder, gruvindustrin, livmedelsindustrin och kemiskindustri.

Tillbehör och extrautrustning till Multifont

  • Munstycke av hårdmetall finns till samtliga insatser; 1,2,3,4 och 5. Volframmunstycket har lång hållbarhet och ger en problem fri sprutning vid höga temperaturer eller där värmen reflekteras.
  • Som alternativ till plastburkar med pulver en fasta aluminiumbehållare användas. På den vanliga pulveradapterns plats skruvas denna aluminiumbehållare fast. Lämplig pulver hälls i behållaren vid sprutning.