Återförsäljare           Säkerhetsdatablad           Produktkatalog           Kontakta oss

Svetsning

Aluminium och aluminiumlegeringar

Aluminium

Aluminium är den av de metaller som förekommer rikligast i jordskorpan. Det är en mycket lätt metall med låg densitet. De mekaniska egenskaperna förbättras genom inlegering av exempelvis koppar, magnesium, kisel och mangan.

Brett användningsområde

Aluminium har fått stor användning inom många områden men är inte svårare att svetsa än stål. Man måste dock ta hänsyn till ett flertal faktorer som påverkas av svetsförloppet, bl.a. smältpunkten, värmeledningsförmågan, värmepåverkan, sprickrisken och oxidationsbenägenheten.

Förberedelser inför svetsning

Rengör fogytor med en rostfri stålborste. Välj den strömstyrka som föreskrivs. Aluminiumelektroder svetsas med så kort ljusbåge som möjligt och vinkelrätt mot arbetsstycket. Hög framföringshastighet som påverkas av strömstyrka, godstjocklek och materialets temperatur. Slaggen är lättflytande och behöver inte, som vid svetsning med små elektroder, följa bakom smältbadet. För att underlätta svetsförloppet bör grundmaterialet förvärmas till ca 200°C. Använd endast torra elektroder. Lagringstid är högst ett år.

Svetsa aluminium

Aluminiumelektroder svetsas med så kort båge som möjligt och vinkelrätt mot arbetsstycket. Hög framföringshastighet som påverkas av strömstyrka, godstjocklek och materialets temperatur. Slaggen är lättflytande och behöver inte som vid svetsning med små elektroder följa bakom smältbadet. Använd endast torra elektroder. Max lagringstid är ett år. Välj så hög strömstyrka som elektroden tillåter. Rengör fogytor med en rostfri stålborste på båda sidorna av arbetsstycket före och efter svetsmomentet.

Tillsatsmaterial för aluminium och aluminiumlegeringar

Elektroder

E 409

Allroundelektrod för svetsning av gjuten och valsad aluminium

Diameter x längd mm 

2,5 x 350
3,2 x 350
4,0 x 350

Övrigt

Art nummer

Lastek 62

Elektrod för svetsning av gjuten aluminium

Diameter x längd mm 
Övrigt

Art nummer

Lastek 7002

Elektrod för svetsning av saltvattenbeständig aluminium

Diameter x längd mm 

2,5 x 350
3,2 x 350
4,0 x 350

Övrigt

Art nummer

TIG-stavar

A 407 TIG

TIG-stav för svetsning av aluminium

Diameter x längd mm 

Övrigt

Art nummer

MT-AlSi 12 TIG

TIG-stav för svetsning av aluminium

Diameter x längd mm 

Övrigt

Art nummer

MT-AlSi 5 TIG

TIG-stav för svetsning av aluminium

Diameter x längd mm 

Övrigt

Art nummer

MT-Al 99,5 TIG

TIG-stav för svetsning av ren aluminium

Diameter x längd mm 

Övrigt

Art nummer

MT-Al Mg 3 TIG

TIG-stav för svetsning av saltvattenbeständig aluminium

Diameter x längd mm 

Övrigt

Art nummer

MT-Al Mg 5 TIG

TIG-stav för svetsning av saltvattenbeständig aluminium

Diameter x längd mm 

Övrigt

Art nummer

MT-Al Mg 4,5 TIG

TIG-stav för svetsning av saltvattenbeständig aluminium

Diameter x längd mm 

Övrigt

Art nummer

A 411

TIG-stav för svetsning av magnesium

Diameter x längd mm 

Övrigt

Art nummer

Lastek 75

TIG-stav för svetsning av magnesium

Diameter x längd mm 

Övrigt

Art nummer

Lastek 15

TIG-stav för svetsning av titan grade 1 och grade 2

Diameter x längd mm 

Övrigt

Art nummer

MIG-tråd

A 407 MIG

MIG-tråd för svetsning av aluminium

Diameter x längd mm 

Övrigt

Art nummer

MT-AlSi 12 MIG

MIG-tråd för svetsning av aluminium

Diameter x längd mm 

Övrigt

Art nummer

MT-AlSi 5 MIG

MIG-tråd för svetsning av aluminium

Diameter x längd mm 

Övrigt

Art nummer

MT-Al 99,5 MIG

MIG-tråd för svetsning av ren aluminium

Diameter x längd mm 

Övrigt

Art nummer

MT-Al Mg 3 MIG

MIG-tråd för svetsning av saltvattenbeständig aluminium

Diameter x längd mm 

Övrigt

Art nummer

MT-Al Mg 5 MIG

MIG-tråd för svetsning av saltvattenbeständig aluminium

Diameter x längd mm 

Övrigt

Art nummer

MT-Al Mg 4,5 MIG

MIG-tråd för svetsning av saltvattenbeständig aluminium

Diameter x längd mm 

Övrigt

Art nummer

Belagda elektroder

7002

Svetsning av aluminiumprofiler

Diameter x längd mm 

2,5
3,2
4,0

Övrigt

AlMn-legering

Art nummer

E 409

Svetsning av aluminium

Diameter x längd mm 

2,5
3,2

Övrigt

AlSi12-legering

Art nummer

62

Svetsning av gjuten aluminium

Diameter x längd mm 

2,5
3,2
4,0

Övrigt

AlSi12-legering

Art nummer

TIG-stavar

MT-Al 99,5

TIG-svetsning av ren aluminium

Diameter x längd mm 

1,5
2,0
3,2

Övrigt

Art nummer

A 407

TIG-svetsning av aluminium

Diameter x längd mm 

1,2
1,6
2,4
3,2

Övrigt

AlSi12-legering

Art nummer

MT-AlMg3

TIG-svetsning av AlMg3

Diameter x längd mm 

1,5
2,0
3,2

Övrigt

Art nummer

MT-AlMg5

TIG-svetsning av AlMg5

Diameter x längd mm 

1,0
1,5
2,0
3,2

ÖvrigtArt nummer

A 411

TIG-svetsning av magnesium

Diameter x längd mm 

3,2Övrigt

Går även att löda med. Använd fluss Latek 75A.

Art nummer

75

TIG-svetsning av magnesium

Diameter x längd mm 

3,2Övrigt

Går även att löda med. Använd fluss Latek 75A.

Art nummer

15

TIG-svetsning av titan, grade 1 och grade 2

Diameter x längd mm 

2,0

Övrigt

Art nummer

MIG-tråd

MT-AlSi12

MIG-svetsning av aluminium

Diameter x längd mm 

1,2
1,6
2,0
2,4

Övrigt

AlSi12-legering

Art nummer

MT-AlMg5

MIG-svetsning av AlMg5

Diameter x längd mm 

0,8
1,0
1,2
1,6

Övrigt

Art nummer

MT-Al 99,5

MIG-svetsning av ren aluminium

Diameter x längd mm 

0,8
1,0
1,2

Övrigt

Art nummer

Tillsatsmaterial för aluminium och aluminiumlegeringar

Klicka på knappen nedan för att öppna som PDF i din mobil.

Tillsatsmaterial för aluminium och aluminiumlegeringar

Beteckning

E 409
Lastek 62
Lastek 7002

TIG-stavar

A 407 TIG
MT-AlSi 12 TIG
MT-AlSi 5 TIG
MT-Al 99,5 TIG
MT-Al Mg 3 TIG
MT-Al Mg 5 TIG
MT-Al Mg 4,5 TIG
A 411
Lastek 75
Lastek 15

MIG-tråd

A 407 MIG
MT-AlSi 12 MIG
MT-AlSi 5 MIG
MT-Al 99,5 MIG
MT-Al Mg 3 MIG
MT-Al Mg 5 MIG
MT-Al Mg 4,5 MIG

Belagda elektroder

7002
E 409
62

TIG-stavar

MT-Al 99,5
A 407
MT-AlMg3
MT-AlMg5
A 411

75

15

MIG-tråd

MT-AlSi12
MT-AlMg5
MT-Al 99,5

Diameter mmTIG-stavar 


MIG-trådBelagda elektroder

2,5; 3,2; 4,0
2,5; 3,2
2,5; 3,2; 4,0

TIG-stavar

1,5; 2,0; 3,2
1,2; 1,6; 2,4; 3,2
1,5; 2,0; 3,2
1,0; 1,5; 2,0; 3,2
3,2

3,2

2,0

MIG-tråd

1,2; 1,6; 2,0; 2,4
0,8; 1,0; 1,2; 1,6
0,8; 1,0; 1,2

Användningsområde

Allroundelektrod för svetsning av gjuten och valsad aluminium
Elektrod för svetsning av gjuten aluminium
Elektrod för svetsning av saltvattenbeständig aluminium

TIG-stavar 

TIG-stav för svetsning av aluminium
TIG-stav för svetsning av aluminium
TIG-stav för svetsning av aluminium
TIG-stav för svetsning av ren aluminium
TIG-stav för svetsning av saltvattenbeständig aluminium
TIG-stav för svetsning av saltvattenbeständig aluminium
TIG-stav för svetsning av saltvattenbeständig aluminium
TIG-stav för svetsning av magnesium
TIG-stav för svetsning av magnesium
TIG-stav för svetsning av titan grade 1 och grade 2

MIG-tråd

MIG-tråd för svetsning av aluminium
MIG-tråd för svetsning av aluminium
MIG-tråd för svetsning av aluminium
MIG-tråd för svetsning av ren aluminium
MIG-tråd för svetsning av saltvattenbeständig aluminium
MIG-tråd för svetsning av saltvattenbeständig aluminium
MIG-tråd för svetsning av saltvattenbeständig aluminium

Belagda elektroder

Svetsning av aluminiumprofiler
Svetsning av aluminium
Svetsning av gjuten aluminium

TIG-stavar

TIG-svetsning av ren aluminium
TIG-svetsning av aluminium
TIG-svetsning av AlMg3
TIG-svetsning av AlMg5
TIG-svetsning av magnesium

TIG-svetsning av magnesium

TIG-svetsning av titan, grade 1 och grade 2

MIG-tråd

MIG-svetsning av aluminium
MIG-svetsning av AlMg5
MIG-svetsning av ren aluminium

ÖvrigtTIG-stavar 


MIG-trådBelagda elektroder

AlMn-legering
AlSi12-legering
AlSi12-legering

TIG-stavar


AlSi12-legering


Går även att löda med. Använd fluss Latek 75A.

Går även att löda med. Använd fluss Latek 75A.

MIG-tråd

AlSi12-legering

_