Återförsäljare           Säkerhetsdatablad           Produkthandbok           Kontakta oss

Koppar och kopparlegeringar

Koppar och kopparlegeringar

Koppar

Koppar (Cu) är näst järn en av de viktigaste använda metallerna. Det är en rödglänsande metall med smältpunkten 1083°C.

Svetsning av koppar

Vid svetsning av koppar bör arbetsstycket kraftigt förvärmas. Förvärm till cirka 500-600°C. TIG-svetsning är en vanlig svetsmetod men även svetsning MIG-tråd, trådelektrod eller belagd elektrod förekommer. Det går även bra att löda. Då används silverlod eller kopparfosforlod.

Mässing

Mässing är en legering vars huvudbeståndsdelar är koppar (Cu) och zink (Zn) vilken tillverkas i flera olika kvaliteter. Mässing har bl.a. bättre hållfasthetsegenskaper och lägre smältpinkt än koppar. Smältpunkten är 900-950°C beroende på legeringshalter.

Svetsning av mässing

Mässing förekommer både som valsat och gjutet material. Gjuten mässing bör värmas till cirka 350-400°C för att förhindra uppkomsten av krympspänningar. Mässing svetsas på samma sätt som koppar men fodrar inte så kraftig hjälpvärme. Mässing med hög zinkhalt kan dock vara svår att svetsa. Under svetsningen bildas zinkoxid. Var noga med att använda rökutsug. Om zinkoxid inandas kan det leda till en mycket obehaglig frossa.

Brons

Brons är den gemensamma benämningen på flera olika typer av kopparlegeringar. Koppar legerat med t.ex. tenn (Sn), aluminium (Al), nickel (Ni), kisel (Si), beryllium (Be) och bly (Pb). Smältpunkten ca 880-1040°C beroende på legeringselement.

Svetsning av brons

Brons svetsas också på ett liknande sätt som koppar men fodrar inte så kraftig hjälpvärme. Förvärm bronslegeringar till 350-400°C. Fixera arbetsstycket ordentligt och väl understött eftersom brons har låg brottgräns vid höga temperaturer.

Produkter

Välj vilken produkt du önskar läsa mer om.