Återförsäljare           Säkerhetsdatablad           Produkthandbok           Kontakta oss

Skärning och mejsling

Skärning och mejsling

Mejselelektrod används främst för mejsling men kan även användas vid skärning, håltagning eller rotmejsling. Används till de flesta metaller inklusive gjutjärn och aluminium. Ingen syrgas eller tryckluft behöver anslutas. Används i den befintliga svetsmaskinens elektrodhållare.

Skärelektrod för skärning och håltagning i gjutjärn, aluminium, stål, kopparlegeringar utan tillsats av syrgas eller tryckluft. Ingen syrgas eller tryckluft behöver anslutas. Används i den befintliga svetsmaskinens elektrodhållare.

Produkter

Välj vilken produkt du önskar läsa mer om.

Showing all 2 results