Återförsäljare           Säkerhetsdatablad           Produkthandbok           Kontakta oss

Aluminium och aluminiumlegeringar

Aluminium och aluminiumlegeringar

Aluminium

Aluminium är den av de metaller som förekommer rikligast i jordskorpan. Det är en mycket lätt metall med låg densitet. De mekaniska egenskaperna förbättras genom inlegering av exempelvis koppar, magnesium, kisel och mangan.

Brett användningsområde

Aluminium har fått stor användning inom många områden men är inte svårare att svetsa än stål. Man måste dock ta hänsyn till ett flertal faktorer som påverkas av svetsförloppet, bl.a. smältpunkten, värmeledningsförmågan, värmepåverkan, sprickrisken och oxidationsbenägenheten.

Förberedelser inför svetsning

Rengör fogytor med en rostfri stålborste. Välj den strömstyrka som föreskrivs. Aluminiumelektroder svetsas med så kort ljusbåge som möjligt och vinkelrätt mot arbetsstycket. Hög framföringshastighet som påverkas av strömstyrka, godstjocklek och materialets temperatur. Slaggen är lättflytande och behöver inte, som vid svetsning med små elektroder, följa bakom smältbadet. För att underlätta svetsförloppet bör grundmaterialet förvärmas till ca 200°C. Använd endast torra elektroder. Lagringstid är högst ett år.

Svetsa aluminium

Aluminiumelektroder svetsas med så kort båge som möjligt och vinkelrätt mot arbetsstycket. Hög framföringshastighet som påverkas av strömstyrka, godstjocklek och materialets temperatur. Slaggen är lättflytande och behöver inte som vid svetsning med små elektroder följa bakom smältbadet. Använd endast torra elektroder. Max lagringstid är ett år. Välj så hög strömstyrka som elektroden tillåter. Rengör fogytor med en rostfri stålborste på båda sidorna av arbetsstycket före och efter svetsmomentet.

Produkter

Välj vilken produkt du önskar läsa mer om.