Återförsäljare           Säkerhetsdatablad           Produkthandbok           Kontakta oss

Termisk sprutning

Termisk sprutning

Metoder och tillämpningar vid termisk sprutning

Termisk sprutning har en nära hundraårig historia men inte förrän under de senaste tjugo åren har metoden fått sin stora användning inom svensk industri. Termisk sprutning är en metod fär att belägga och livstidsförlänga slitna och skadade detaljer. Även på ny tillverkade detaljer används termisksprutning för att ge hög hållbarhet och slitstyrka på ytskiktet.

Benämningen termisk sprutning är gemensam för alla sprutmetoder där man med hjälp av värme applicerar skikt av metaller, legeringar, keramer, karbider, keramer och plaster. Vämekällan väljes efter behov och kan vara gaslåga, ljusbåge eller plasmastråle. Tillsatsmaterialet kan vara i form av tråd eller pulver.

Inom många branscher i sverige är termisk sprutning en självklarhet och har gett många värdefulla och lönsamma lösningar tack vare bla:
Längre livslängd för sprutade detaljer.
Flexibilitet med avseende på materialval.
Korta stopptider då termisk sprutning är en snabb metod.
Inbesparing av råvaror. Detaljen kan återanvändas ett stort antal gånger.

Utvecklingen inom termisk sprutning går hela tiden starkt framåt.

Termisk sprutning metodindelas på följande sätt:

Kallsprutning och varmsprutning.
Sprututrustningar arbetar med tre olika värmekällor:
gaslåga, elektrisk ljusbåge och gas-plasma.
Tillsatsmaterial i olika former och kvaliteter: pulver, tråd samt stav.
Det finns som metaller, oxider eller karbider och blandningar av dessa.

Generella användningsområden

Termisk sprutning används i produktion och underhåll främst för att lägga skikt som skall skydda mot smält metall, korrision, slitage och värme.
Man använder också termik sprutning för att bygga upp förslitna eller felbearbetade ytor. Andra användningsområden är tex. mjuka innötningsbara skikt, elektriskt ledande skikt, formskal till verktyg, avstörningsskikt på plast och hårda högfriktionsskikt (s.k. halkskydd).