Återförsäljare           Säkerhetsdatablad           Produktkatalog           Kontakta oss

Svetsning

Koppar och kopparlegeringar

Koppar

Koppar (Cu) är näst järn en av de viktigaste använda metallerna. Det är en rödglänsande metall med smältpunkten 1083°C.

Svetsning av koppar

Vid svetsning av koppar bör arbetsstycket kraftigt förvärmas. Förvärm till cirka 500-600°C. TIG-svetsning är en vanlig svetsmetod men även svetsning MIG-tråd, trådelektrod eller belagd elektrod förekommer. Det går även bra att löda. Då används silverlod eller kopparfosforlod.

Mässing

Mässing är en legering vars huvudbeståndsdelar är koppar (Cu) och zink (Zn) vilken tillverkas i flera olika kvaliteter. Mässing har bl.a. bättre hållfasthetsegenskaper och lägre smältpinkt än koppar. Smältpunkten är 900-950°C beroende på legeringshalter.

Svetsning av mässing

Mässing förekommer både som valsat och gjutet material. Gjuten mässing bör värmas till cirka 350-400°C för att förhindra uppkomsten av krympspänningar. Mässing svetsas på samma sätt som koppar men fodrar inte så kraftig hjälpvärme. Mässing med hög zinkhalt kan dock vara svår att svetsa. Under svetsningen bildas zinkoxid. Var noga med att använda rökutsug. Om zinkoxid inandas kan det leda till en mycket obehaglig frossa.

Brons

Brons är den gemensamma benämningen på flera olika typer av kopparlegeringar. Koppar legerat med t.ex. tenn (Sn), aluminium (Al), nickel (Ni), kisel (Si), beryllium (Be) och bly (Pb). Smältpunkten ca 880-1040°C beroende på legeringselement.

Svetsning av brons

Brons svetsas också på ett liknande sätt som koppar men fodrar inte så kraftig hjälpvärme. Förvärm bronslegeringar till 350-400°C. Fixera arbetsstycket ordentligt och väl understött eftersom brons har låg brottgräns vid höga temperaturer.

Tillsatsmaterial för svetsning av koppar och kopparlegeringar

Belagda elektroder

Lastek 64

Allround aluminiumbronselektrod

Diameter x längd mm 

Övrigt

Art nummer

Lastek 61G

Allround mässingselektrod

Diameter x längd mm 

Övrigt

Art nummer

E 218

Allround mässingselektrod

Diameter x längd mm 

Övrigt

Art nummer

E 722

Hård aluminiumbronselektrod för påsvetsning svetsning

Diameter x längd mm 

Övrigt

Art nummer

TIG-stavar

A 200 TIG

TIG-stav för svetsning av koppar

Diameter x längd mm 

Övrigt

Art nummer

A 200S TIG

TIG-stav för svetsning av koppar

Diameter x längd mm 

Övrigt

Art nummer

A 202 TIG

TIG-stav för svetsning av mässing och stål

Diameter x längd mm 

Övrigt

Art nummer

MT-CuSi3 TIG

TIG-stav för svetsning av mässing och stål

Diameter x längd mm 

Övrigt

Art nummer

A 203/6 TIG

TIG-stav för svetsning av bl.a. tennbrons och mässing

Diameter x längd mm 

Övrigt

Art nummer

A 203/12 TIG

TIG-stav för svetsning av bl.a. tennbrons och mässing

Diameter x längd mm 

Övrigt

Art nummer

A 215/8 TIG

TIG-stav för svetsning av bl.a. stål och aluminiumbrons

Diameter x längd mm 

Övrigt

Art nummer

MT-CuAl8 TIG

TIG-stav för svetsning av bl.a. stål och aluminiumbrons

Diameter x längd mm 

Övrigt

Art nummer

A 216 TIG

TIG-stav för svetsning av bl.a. stål och aluminiumbrons. Saltvattensbeständig.

Diameter x längd mm 

Övrigt

Art nummer

MT-CuAl8Ni2 TIG

TIG-stav för svetsning av bl.a. stål och aluminiumbrons. Saltvattensbeständig.

Diameter x längd mm 

Övrigt

Art nummer

MT-CuAl8Mn TIG

TIG-stav för svetsning av bl.a. stål och aluminiumbrons. Saltvattensbeständig.

Diameter x längd mm 

Övrigt

Art nummer

MT-CuAl8Ni6 TIG

TIG-stav för svetsning av bl.a. stål och aluminiumbrons. Saltvattensbeständig.

Diameter x längd mm 

Övrigt

Art nummer

MIG-tråd

A 200 MIG

MIG-tråd för svetsning av koppar

Diameter x längd mm 

Övrigt

Art nummer

A 200S MIG

MIG-tråd för svetsning av koppar

Diameter x längd mm 

Övrigt

Art nummer

A 202 MIG

MIG-tråd för svetsning av mässing och stål. MIG-svetsning.

Diameter x längd mm 

Övrigt

Art nummer

MT-CuSi3 MIG

MIG-tråd för svetsning av mässing och stål. MIG-svetsning.

Diameter x längd mm 

Övrigt

Art nummer

A 203/6 MIG

MIG-tråd för svetsning av bl.a. tennbronns och mässing

Diameter x längd mm 

Övrigt

Art nummer

A 203/12 MIG

MIG-tråd för svetsning av bl.a. tennbronns och mässing

Diameter x längd mm 

Övrigt

Art nummer

A 207 MIG

MIG-tråd för svetsning av stål och koppar samt även förzinkade detaljer

Diameter x längd mm 

Övrigt

Art nummer

A 215/8 MIG

MIG-tråd för svetsning av bl.a. stål och aluminiumbrons

Diameter x längd mm 

Övrigt

Art nummer

A 216 MIG

MIG-tråd för svetsning av bl.a. stål och aluminiumbrons. Saltvattenbeständig.

Diameter x längd mm 

Övrigt

Art nummer

MT-CuAl8Ni 2 MIG

MIG-tråd för svetsning av bl.a. stål och aluminiumbrons. Saltvattenbeständig.

Diameter x längd mm 

Övrigt

Art nummer

MT-CuAi8Mn MIG

MIG-tråd för svetsning av bl.a. stål och aluminiumbrons. Saltvattenbeständig.

Diameter x längd mm 

Övrigt

Art nummer

MT-CuAl8Ni6 MIG

MIG-tråd för svetsning av bl.a. stål och aluminiumbrons. Saltvattenbeständig.

Diameter x längd mm 

Övrigt

Art nummer

Tillsatsmaterial för svetsning av koppar och kopparlegeringar

Klicka på knappen nedan för att öppna som PDF i din mobil.

Tillsatsmaterial för svetsning av koppar och kopparlegeringar

Beteckning

Belagda elektroder

Lastek 64
Lastek 61G
E 218
E 722

TIG-stavar

A 200 TIG
A 200S TIG
A 202 TIG
MT-CuSi3 TIG
A 203/6 TIG
A 203/12 TIG
A 215/8 TIG
MT-CuAl8 TIG
A 216 TIG
MT-CuAl8Ni2 TIG
MT-CuAl8Mn TIG
MT-CuAl8Ni6 TIG

MIG-tråd

A 200 MIG
A 200S MIG
A 202 MIG
MT-CuSi3 MIG
A 203/6 MIG
A 203/12 MIG
A 207 MIG
A 215/8 MIG
A 216 MIG
MT-CuAl8Ni 2 MIG
MT-CuAi8Mn MIG
MT-CuAl8Ni6 MIG

Användningsområde

Belagda elektroder

Allround aluminiumbronselektrod
Allround mässingselektrod
Allround mässingselektrod
Hård aluminiumbronselektrod för påsvetsning svetsning

TIG-stavar 

TIG-stav för svetsning av koppar
TIG-stav för svetsning av koppar
TIG-stav för svetsning av mässing och stål
TIG-stav för svetsning av mässing och stål
TIG-stav för svetsning av bl.a. tennbrons och mässing
TIG-stav för svetsning av bl.a. tennbrons och mässing
TIG-stav för svetsning av bl.a. stål och aluminiumbrons
TIG-stav för svetsning av bl.a. stål och aluminiumbrons
TIG-stav för svetsning av bl.a. stål och aluminiumbrons. Saltvattensbeständig.
TIG-stav för svetsning av bl.a. stål och aluminiumbrons. Saltvattensbeständig.
TIG-stav för svetsning av bl.a. stål och aluminiumbrons. Saltvattensbeständig.
TIG-stav för svetsning av bl.a. stål och aluminiumbrons. Saltvattensbeständig.

MIG-tråd

MIG-tråd för svetsning av koppar
MIG-tråd för svetsning av koppar
MIG-tråd för svetsning av mässing och stål. MIG-svetsning.
MIG-tråd för svetsning av mässing och stål. MIG-svetsning.
MIG-tråd för svetsning av bl.a. tennbronns och mässing
MIG-tråd för svetsning av bl.a. tennbronns och mässing
MIG-tråd för svetsning av stål och koppar samt även förzinkade detaljer
MIG-tråd för svetsning av bl.a. stål och aluminiumbrons
MIG-tråd för svetsning av bl.a. stål och aluminiumbrons. Saltvattenbeständig.
MIG-tråd för svetsning av bl.a. stål och aluminiumbrons. Saltvattenbeständig.
MIG-tråd för svetsning av bl.a. stål och aluminiumbrons. Saltvattenbeständig.
MIG-tråd för svetsning av bl.a. stål och aluminiumbrons. Saltvattenbeständig.