Återförsäljare           Säkerhetsdatablad           Produktkatalog           Kontakta oss

Svetsning

Påsvetsning med MIG-tråd och trådelektrod

Påsvetsning

Slitage

Slitage kostar mångmiljonbelopp varje år för industrin i form av slitna och skadade detaljer som behöver ersättas. Svetsning är av mycket stor betydelse för reparation och förebyggande underhåll i industrin.

Påsvetsningsslitage

Påsvetsningen utförs på det utsatta stället. Detta kan ske vid såväl reparation som nytillverkning. På detta sätt görs stora inbesparingar. Vid all påsvetsning strävar man efter låg uppblandning med grundmaterialet. För att utjämna skillnader måste ibland ett skikt svetsas mellan grundmaterialet och påsvetsmaterialet. Det är viktigt att välja rätt tillsatsmaterial för att få maximalt slitageskydd. För att välja rätt tillsats-/påsvetsmaterial måste man kunna identifiera olika slitagetyper.

Abrasion

Abrasion eller nötning är den vanligaste typen av slitage och uppkommer när hårda partiklar nöter mot en yta och slutligen mejslar loss spån eller flagor. T.ex. jordbruksredskap, entreprenadmaskiner, vägskrapor, utrustning på avfallsanläggningar.

Erosion

Erosion är en form av abrasivt slitage men här är det fasta partiklar, uppslammade i vatten eller i luft och som strömmar över en yta och förorsakar bortnötning av material. T.ex. sandbläster, fläktvingar, siktar, blåsledningar.

Metall-mot-metallslitage

Friktionsslitage eller metall-mot-metallslitage uppkommer när likartade metallytor glider mot varandra. När ytorna är i kontakt med varandra deformeras topparna på ojämnheterna och binds samman. Ytorna ”skär ihop”. T.ex. glidytor, glidlager, transportörer, glidskenor, dragverktyg. Ytutmattning Ytutmattning uppstår när en metallyta utsätts för ett högt tryck av exempelvis en motstående rullande detalj. T.ex. ett kranhjul på räls eller travershjul.

Kavitation

Kavitation uppstår när det blir tryckskillnader då en vätska transporteras. Det blir då en mekanisk chockverkan på angränsande material och sliter loss små partiklar. Kan visa sig på t.ex. turbiner, propellrar, pumpar, rörledningar och rotorer.

Värme

Höga temperaturer kan påverka ett material påtagligt. Till exempel fläktar, pressverktyg, smidesverktyg, klippverktyg, rullar, dragverktyg.

MIG-tråd och trådelektrod för påsvetsning

MIG-tråd

MT-HB 250 MIG

MIG-tråd med låg hårdhet

Diameter x längd mm 

Övrigt

Art nummer

MT-HB 350 MIG

MIG-tråd med låg hårdhet

Diameter x längd mm 

Övrigt

Art nummer

MT-HB 600 MIG

MIG-tråd med låg hårdhet

Diameter x längd mm 

Övrigt

Art nummer

A 7111 MIG

MIG-tråd med låg hårdhet

Diameter x längd mm 

Övrigt

Art nummer

Trådelektrod

Fontarfill 712/250

Trådelektrod med låg hårdhet (gasskyddande)

Diameter x längd mm 

Övrigt

Art nummer

Fontarfill 712/300

Trådelektrod med låg hårdhet (gasskyddande)

Diameter x längd mm 

Övrigt

Art nummer

Fontarfill 712/350

Trådelektrod med låg hårdhet (gasskyddande)

Diameter x längd mm 

Övrigt

Art nummer

Fontarfill 712/450

Medelhård trådelektrod (gasskyddande)

Diameter x längd mm 

Övrigt

Art nummer

Fontarfill 712/500 

Hård trådelektrod (gasskyddande)

Diameter x längd mm 

Övrigt

Art nummer

Fontarfill 712/600

Hård trådelektrod (gasskyddande)

Diameter x längd mm 

Övrigt

Art nummer

Lastifil 236TM

Hård trådelektrod (gasskyddande)

Diameter x längd mm 

Övrigt

Art nummer

MT-21 Co

Koboltlegerad mjuk trådelektrod

Diameter x längd mm 

Övrigt

Art nummer

MT-6 Co

Koboltlegerad hård trådelektrod

Diameter x längd mm 

Övrigt

Art nummer

Fontarfill 7055 

Slitstark trådelektrod med kromkarbid

Diameter x längd mm 

Övrigt

Art nummer

MT-FD 55-0

Slitstark trådelektrod med kromkarbid

Diameter x längd mm 

Övrigt

Art nummer

MT-FD 59-0

Slitstark trådelektrod med kromkarbid

Diameter x längd mm 

Övrigt

Art nummer

MT-FD 64-0

Mycket slitstark trådelektrod med kromkarbid

Diameter x längd mm 

Övrigt

Art nummer

Lastifil 2400G

Mycket slitstark trådelektrod med kromkarbid (gasskyddande)

Diameter x längd mm 

Övrigt

Art nummer

A 70-G

Mycket slitstark trådelektrod med kromkarbid

Diameter x längd mm 

Övrigt

Art nummer

Durit OAM

Mycket slitstark trådelektrod med wolframkarbid

Diameter x längd mm 

Övrigt

Art nummer

MIG-tråd och trådelektrod för påsvetsning

Klicka på knappen nedan för att öppna som PDF i din mobil.

MIG-tråd och trådelektrod för påsvetsning

Beteckning

MIG-tråd

MT-HB 250 MIG
MT-HB 350 MIG
MT-HB 600 MIG
A 7111 MIG

Trådelektrod 

Fontarfill 712/250
Fontarfill 712/300
Fontarfill 712/350
Fontarfill 712/450
Fontarfill 712/500 
Fontarfill 712/600
Lastifil 236TM
MT-21 Co
MT-6 Co
Fontarfill 7055 
MT-FD 55-0
MT-FD 59-0
MT-FD 64-0
Lastifil 2400G
A 70-G
Durit OAM

Användningsområde

MIG-tråd

MIG-tråd med låg hårdhet
MIG-tråd med låg hårdhet
MIG-tråd med hög hårdhet
MIG-tråd med hög hårdhet

Trådelektrod

Trådelektrod med låg hårdhet (gasskyddande)
Trådelektrod med låg hårdhet (gasskyddande)
Trådelektrod med låg hårdhet (gasskyddande)
Medelhård trådelektrod (gasskyddande)
Hård trådelektrod (gasskyddande)
Hård trådelektrod (gasskyddande)
Hård trådelektrod (gasskyddande)
Koboltlegerad mjuk trådelektrod
Koboltlegerad hård trådelektrod
Slitstark trådelektrod med kromkarbid
Slitstark trådelektrod med kromkarbid
Slitstark trådelektrod med kromkarbid
Mycket slitstark trådelektrod med kromkarbid
Mycket slitstark trådelektrod med kromkarbid (gasskyddande)
Mycket slitstark trådelektrod med kromkarbid
Mycket slitstark trådelektrod med wolframkarbid