Återförsäljare           Säkerhetsdatablad           Produkthandbok           Kontakta oss

Antox 3d Betpasta 2 kg

Betpasta för penselbetning och rengöring av aluminium och aluminiumlegeringar samt för rengöring och uppfräschning av rostfria- och syrafasta stål.

  Visa produktblad 

Är du intresserad av denna produkt?

Hör av dig till oss så hjälper vi dig.

Om produkten

Användningsområde
Antox 3d är en betpasta speciellt framtagen för betning och rengöring av aluminium och aluminiumlegeringar.
Antox 3d är även lämplig för rengöring och uppfräschning av rostfria- och syrafasta stål.
Tar bort anlöpningsfärger, rostfläckar och missfärgningar efter slipsprut. Gör rent utan att metallen blir matt.
Antox 3-d är svagare än en konventionell betpasta.

Bruksanvisning
Blanda Antox 3d väl. Skaka behållaren under ca en minut. Arbetsstycken som skall behandlas skall vara rena.
Pensla på betpastan med Antox betpensel. Undvik direkt solljus. När betmedlet har verkar klart pensla Antox NP neutraliseringspasta ovanpå
betpastan. Pensla samma mängd neutraliseringspasta som tidigare betpasta. Låt verka tills inga fler bubblor bildas. Betpastan är då helt neutraliserad
och kan spolas bort utan ytterligare behandling. Använd helst högtrycksspolning. Används inte Antox NP Neutraliseringspasta måste spillvattnet neutraliseras med kalk eller natronlut.

Rekommenderad aktiveringstid (vid 20°C)
Rostfria- och syrafasta stål:
15-30 minuter
Aluminium- och aluminiumlegeringar:
1-5 minuter

Skyddsanvisningar
Läs skydds- och varuinformationsblad innan användningen. Antox 3d innehåller varken saltsyra eller klorider.
Risk för förgiftning finns vid inandning, förtäring eller hudkontakt. Risk för allvarliga brännskador. Frätande.
Använd ögon- och andningsskydd samt övrig komplett skyddsutrustning.
Behållare förvaras på sval plats med god ventilation. Hålls avskild från livsmedel.
Rengör händerna efter arbetet.
Golvytor som förorenats med betpasta neutraliseras med kalk för att direkt spolas med vatten.
Undvik att utsätta betmedlet för direkt solljus.

Art nummer
2 kg – 34310230