Återförsäljare           Säkerhetsdatablad           Produkthandbok           Kontakta oss

Antox 71 E Extra Betpasta 2 kg

Extra stark betpasta för penselbetning av rostfria- och syrafasta stål.

  Visa produktblad

Är du intresserad av denna produkt?

Hör av dig till oss så hjälper vi dig.

Om produkten

Användningsområde
Antox 71 E Extra är en extra stark betpasta. Den är fri från saltsyra och klorider.
1 kg Antox 71 E Extra räcker till att behandla 80-150 m svetssträngar med en oxiderad zon på 5 cm.
Salpetersyrandelen har en passiviserande effekt på krom-nickelstål.

Bruksanvisning
Blanda Antox 71 E Extra väl. Skaka behållaren under ca en minut. Arbetsstycken som skall behandlas skall vara rena.
Pensla på betpastan med Antox betpensel. Undvik direkt solljus. När betmedlet har verkar klart pensla Antox NP neutraliseringspasta
ovanpå betpastan. Pensla samma mängd neutraliseringspasta som tidigare betpasta. Låt verka tills inga fler bubblor bildas.
Betpastan är då helt neutraliserad och kan spolas bort utan ytterligare behandling. Använd helst högtrycksspolning.
Används inte Antox NP Neutraliseringspasta måste spillvattnet neutraliseras med kalk eller natronlut.

Rekommenderad aktiveringstid (vid 20°C)
Rostfria- och syrafasta stål:
15-60 minuter
Koppar- och kopparnickellegeringar:
5-20 minuter
Nickel och nickellegeringar:
5-20 minuter

Skyddsanvisningar
Läs skydds- och varuinformationsblad innan användningen. Antox 71 E Extra innehåller varken saltsyra eller
klorider. Risk för förgiftning finns vid inandning, förtäring eller hudkontakt. Risk för allvarliga brännskador.
Mycket frätande. Använd ögon- och andningsskydd samt övrig komplett skyddsutrustning.
Behållare förvaras på sval plats med god ventilation. Hålls avskild från livsmedel. Rengör händerna efter
arbetet. Golvytor som förorenats med betpasta neutraliseras med kalk för att direkt spolas med vatten.
Undvik att utsätta betmedlet för direkt solljus.

Art nummer
2 kg – 34310209