Återförsäljare           Säkerhetsdatablad           Produktkatalog           Kontakta oss

Antox 75 E Ytreningsmedel 5 kg

Rengöringsmedel för rostfria- och syrafasta stål.

  Visa produktblad 

Är du intresserad av denna produkt?

Hör av dig till oss så hjälper vi dig.

Om produkten

Användningsområde
Antox 75 E är ett effektivt rengöringsmedel. Rengöring, uppfräschning, borttagning av rostfläckar,
missfärgningar, föroreningar efter monterings- och underhållsarbeten.
Används främst före spraybetning på rostfria- och syrafasta material.
Går även att använda på förorenad och missfärgad aluminium. Välj i så fall kort aktiveringstid och använd
svamp eller borste för att bästa resultat. Låt verka i 5-20 minuter på rostfritt stål och på aluminium i
2-5 minuter.
Antox 75 E både rengör och passiverar metall.
Rengör t.ex. effektivt kraftigt förorenade lastbilsfälgar.
1 kg Antox 75 E räcker till ca 20 m2.

Bruksanvisning
Blanda Antox 75E med hjälp av en omrörare. Appliceras med hjälp av sprayutrustning, svamp eller mjuk borste.
Bästa arbetstemperatur är ca 18-20°C. Undvik direkt solljus.
Efteråt, skölj den behandlade ytan noga. Använd helst högtryckspolning. Neutralisera spillvattnet med kalk eller
natronlut. När ytan har torkat kan den behandlas med lämpligt Antox betpasta eller betvätska.

Utrustning
Antox P1, manuell betpump. Antox M1 är en dubbelverkande membranpump.
Drivs med tryckluft och ansluts till en större betbehållare.
Svamp eller mjuk borste i syntetiskt material.

Rekommenderad aktiveringstid (vid 20°C)
Rostfria- och syrafasta stål:
10-30 minuter
Aluminium:
2-5 minuter

Skyddsanvisningar
Läs skydds- och varuinformationsblad innan användningen.
Antox 75E innehåller varken saltsyra eller klorider.
Risk för förgiftning finns vid inandning, förtäring eller hudkontakt. Risk för allvarliga brännskador.
Mycket frätande. Använd ögon- och andningsskydd samt övrig skyddsutrustning.
Behållare förvaras på sval plats med god ventilation. Hålls avskild från livsmedel.
Rengör händerna efter arbetet. Golvytor som förorenats med betpasta neutraliseras med kalk
för att direkt spolas av med vatten.

Art nummer
5 kg – 34310331