Återförsäljare           Säkerhetsdatablad           Produkthandbok           Kontakta oss

Antox 80 E Badbetvätska 20 kg

Betväska för betbad. Badbetning av rostfria- eller syrafasta legeringar.

  Visa produktblad 

Är du intresserad av denna produkt?

Hör av dig till oss så hjälper vi dig.

Om produkten

Användningsområde
Antox 80E är en speciell betvätska till betbad. Betning utförs i ett betkar av syrabeständig plast t.ex. polyeten eller polypropen (polypropylen) fylld med betvätska.
Använd Antox 80E som är en koncentrerad vätska. Utspäds normalt i förhållandet 1:1, alt. 1:2 eller 1:3 beroende på vilken styrka på betvätskan som önskas.
Vid blandning mät upp vatten först och häll därefter i Antox 80E till önskad koncentration. 1 kg Antox 80E räcker till ca 4 m2.

Bruksanvisning
Är arbetsstycket smutsigt eller förorenat rengör ytan med Antox 76E först. Spola rent efteråt och låt torka.
Doppa ner materialet eller arbetsstycket i betbadet. Låt verka i ca 30 min.
Lyft upp detaljen och låt överflödig betvätska rinna av. Bästa temperatur vid badbetning är ca 18-20°C. Undvik direkt solljus.
Efteråt, skölj den behandlade ytan noga. Använd helst högtryckspolning.
Neutralisera spillvattnet med kalk eller natronlut. Använd flockningsmedel för att utskilja fluorider och tungmetaller.
Filtrera spillvattnet innan utsläpp. Passivera arbetsstycket efteråt med Antox 90E.

Rekommenderad aktiveringstid (vid 20°C)
Rostfria- och syrafasta stål:
15-60 minuter

Skyddsanvisningar
Läs skydds- och varuinformationsblad innan användningen.
Antox 80 E innehåller varken saltsyra eller klorider.
Risk för förgiftning finns vid inandning, förtäring eller hudkontakt. Risk för allvarliga brännskador.
Mycket frätande. Använd ögon- och andningsskydd samt övrig skyddsutrustning.
Behållare förvaras på sval plats med god ventilation. Hålls avskild från livsmedel.
Rengör händerna efter arbetet. Golvytor som förorenats med betpasta neutraliseras med kalk
för att direkt spolas av med vatten.

Art nummer
20 kg – 34310407