Återförsäljare           Säkerhetsdatablad           Produkthandbok           Kontakta oss

F 300 PH Pasta Flussmedel till Silverlod 0,5 kg

Flussmedel för silverlod

Är du intresserad av denna produkt?

Hör av dig till oss så hjälper vi dig.

Om produkten

Användningsområde
Flussmedel för silverlod.

Läs noga innan användning
Fara vid förtäring. Hud- och ögonirritation. Fara för fosterskada. Inhämta bruksanvisning. Använd skyddskläder, skyddshandskar, och skyddsglasögon. Vid exponering, uppsök läkare. Innehåller: Kaliumfluorid och kaliumhydroxifluorborat.