Återförsäljare           Säkerhetsdatablad           Produktkatalog           Kontakta oss

Svetsning

Rostfritt stål och höglegerat stål

Rostfria, syrafasta och värmebeständiga stål är kända som höglegerade stål. Huvudlegeringsämnet är krom som svarar för de rostfria stålens korrosionsegenskaper och, vid högre kromhalter värmebeständigheten.

Motståndskraften mot korrosion är i första hand beroende på uppkomsten av kromoxider på stålets yta. För att öka motståndskraften mot olika korroderande ämnen eller för att ge stålet speciella, mekaniska egenskaper, kan förutom krom även andra legeringsämnen tillsättas. T.ex. nickel men även molybden är vanliga i syrabeständiga rostfria stål. Austenitiska (icke härdbara) rostfria stål  innehåller Cr 13-25%, Ni 8-25% samt Mo 0-3%.

För att ge starka svetsförband måste liknande svetselektroder användas. Svetsa med låg ström och med klen elektrod. Förvärm 200-300°C till anlöpningtemperatur, svetsa i detta temperatur område, långsam avsvalning.

Svetsbarheten hos austenitiskt rostfria stål är i stort mycket god. De är dock känsliga för varmsprickbildning i svetsgodset. De bör därför svetsas ”kallt” och med klena elektroder.

Vid svetsning av austenitiskt rostfritt stål mot olegerat eller låglegerat stål föreligger risk för att spröda zoner bildas. Överlegerade elektroder, dvs med hög krom- och nickelhalt (Cr 23% och Ni 12%), bör användas. Plätera den olegerade fogen med det överlegerade tillsatsmaterialet innan sammanfogning utförs.

Rostfria- och syrafasta stål måste ytbehandlas med betning efter svetsning för att full korrisionbeständighet skall uppnås. För ytterligare information angående metoder och produkter se vidare under länken ”Betmedel och rotskyddsflux”.

Tillsatsmaterial för svetsning av stål samt rostfria och syrafasta stål

Belagda elektroder

E 106

Rutil höglegerad elektrod för okända stål

Diameter x längd mm 

Övrigt

Art nummer

Lastek 90

Rutil höglegerad elektrod för okända stål

Diameter x längd mm 

Övrigt

Art nummer

Bultsvetselektrod 

Lagar avdragna bultar

Diameter x längd mm 

Övrigt

Art nummer

E 1107

Austenitisk, spricksäker elektrod för okända stål

Diameter x längd mm 

Övrigt

Art nummer

Lastek 95

Austenitisk, spricksäker elektrod för okända stål

Diameter x längd mm 

Övrigt

Art nummer

Lastek 807

Austenitisk, spricksäker elektrod för okända stål med 160% utbyte

Diameter x längd mm 

Övrigt

Art nummer

E 1125

Rutil syrafast elektrod

Diameter x längd mm 

Övrigt

Art nummer

Lastek 804

Rutil syrafast elektrod 

Diameter x längd mm 

Övrigt

Art nummer

Lastek 809

Rostfri elektrod för svetsning av artskilda stål

Diameter x längd mm 

Övrigt

Art nummer

Lastek 44

Svetsning av monelstål

Diameter x längd mm 

Övrigt

Art nummer

E 521

Sammanfogning av artskilda stål under förhöjd temperatur

Diameter x längd mm 

Övrigt

Art nummer

Lastek 9065

Sammanfogning av artskilda stål under förhöjd temperatur

Diameter x längd mm 

Övrigt

Art nummer

Lastek 9066

Sammanfogning av bl.a. Inconel- och Hastelloystål 

Diameter x längd mm 

Övrigt

Art nummer

Latek 9067

Svetsning av bl.a. Inconel 625

Diameter x längd mm 

Övrigt

Art nummer

TIG-stavar

A 106

TIG-stav för okända och svårsvetsade stål

Diameter x längd mm 

Övrigt

Art nummer

A 107

TIG-stav för spricksäkra sammanfogningar

Diameter x längd mm 

Övrigt

Art nummer

MT-347

Svetsning av detaljer utsatta för höga temperaturer

Diameter x längd mm 

Övrigt

Art nummer

MT 316l

Syrafast TIG-stav

Diameter x längd mm 

Övrigt

Art nummer

MT-309

TIG-svetsning av värmebeständiga stål

Diameter x längd mm 

Övrigt

Art nummer

MT-310

TIG-svetsning av korrosions- och värmebeständiga stål

Diameter x längd mm 

Övrigt

Art nummer

MT-904L

TIG-svetsning av detaljer utsatta för reducerande miljö

Diameter x längd mm 

Övrigt

Art nummer

MT-Nickel

Nickelbaserad TIG-stav för svetsning bl.a. av gjutjärn och nickel

Diameter x längd mm 

Övrigt

Art nummer

A 501

Nickelbaserad TIG-stav för svetsning bl.a. av gjutjärn och nickel

Diameter x längd mm 

Övrigt

Art nummer

MT-82

TIG-stav för detaljer utsatta för korrosion och höga temperaturer

Diameter x längd mm 

Övrigt

Art nummer

A 521

TIG-stav för detaljer utsatta för korrosion och höga temperaturer

Diameter x längd mm 

Övrigt

Art nummer

MT-Nicro 625

TIG-stav för svetsning av bl.a. Inconel 625

Diameter x längd mm 

Övrigt

Art nummer

MT-Alloy C

TIG-stav för svetsning av bl.a. Hastelloy C 276

Diameter x längd mm 

Övrigt

Art nummer

MT-NiCu 30

TIG-stav för svetsning av NiCu30Fe. Sammanfogning mellan koppar och stål.

Diameter x längd mm 

Övrigt

Art nummer

MIG-tråd

A 106 MIG

MIG-tråd för okända stål och svårsvetsade stål 

Diameter x längd mm 

Övrigt

Art nummer

A 107 MIG

MIG-tråd för spricksäkra sammanfogningar

Diameter x längd mm 

Övrigt

Art nummer

Union Fe Ni 60 IG

MIG-tråd för svetsning av gjutjärn

Diameter x längd mm 

Övrigt

Art nummer

MT- 347 MIG

MIG-svetsning av niobstabiliserade CrNi-legeringar

Diameter x längd mm 

Övrigt

Art nummer

MT-316LSi MIG

MIG-tråd för rostfria- och syrafasta svetsningar

Diameter x längd mm 

Övrigt

Art nummer

MT-309 MIG

MIG-svetsning av värmebeständiga stål

Diameter x längd mm 

Övrigt

Art nummer

MT-310 MIG

MIG-svetsning av korrosions- och värmebeständiga stål

Diameter x längd mm 

Övrigt

Art nummer

MT-904L MIG

MIG-svetsning av detaljer utsatta för reducerande miljö

Diameter x längd mm 

Övrigt

Art nummer

MT-Nickel MIG

Nickelbaserad MIG-tråd för svetsning av bl.a. gjutjärn och nickelleg.

Diameter x längd mm 

Övrigt

Art nummer

A 501 MIG

Nickelbaserad MIG-tråd för svetsning av bl.a. gjutjärn och nickelleg.

Diameter x längd mm 

Övrigt

Art nummer

MT-82 MIG

Nickelbaserad MIG-tråd för svårsvetsade stål

Diameter x längd mm 

Övrigt

Art nummer

MT-Nicro 625 MIG

Nickelbaserad legering för svetsning av bl.a. Inconel 625

Diameter x längd mm 

Övrigt

Art nummer

MT-Alloy C MIG

Nickelbaserad legering för svetsning av bl.a. C276 och liknande stål 

Diameter x längd mm 

Övrigt

Art nummer

MT-NiCu30 MIG

Nickelkopparlegering för svetsning av bl.a. “Monel”

Diameter x längd mm 

Övrigt

Art nummer

Trådelektrod

Lastifil 804G

Gasskyddande trådelektrod för svetsning av rostfria och syrafasta stål 

Diameter x längd mm 

Övrigt

Art nummer

MT-FD 307

Gasskyddande trådelektrod för svetsning av bl.a. manganstål och höghållfasta stål

Diameter x längd mm 

Övrigt

Art nummer

Lastifil 41 G

Gasskyddande trådelektrod för svetsning av gjutjärn

Diameter x längd mm 

Övrigt

Art nummer

Tillsatsmaterial för svetsning av stål samt rostfria och syrafasta stål 

Klicka på knappen nedan för att öppna som PDF i din mobil.

Tillsatsmaterial för svetsning av stål samt rostfria och syrafasta stål 

Beteckning

Belagda elektroder

E 106
Lastek 90
Bultsvetselektrod 
E 1107
Lastek 95
Lastek 807
E 1125
Lastek 804
Lastek 809
Lastek 44
E 521
Lastek 9065
Lastek 9066
Lastek 9067

TIG-stavar

A 106
A 107
MT-347
MT 316l
MT-309
MT-310
MT-904L
MT-Nickel
A 501
MT-82
A 521
MT-Nicro 625
MT-Alloy C
MT-NiCu 30

MIG-tråd

A 106 MIG
A 107 MIG
Union Fe Ni 60 IG
MT- 347 MIG
MT-316LSi MIG
MT-309 MIG
MT-310 MIG
MT-904L MIG
MT-Nickel MIG
A 501 MIG
MT-82 MIG
MT-Nicro 625 MIG
MT-Alloy C MIG
MT-NiCu30 MIG

Trådelektrod

Lastifil 804G
MT-FD 307
Lastifil 41 G

Användningsområde

Belagda elektroder

Rutil höglegerad elektrod för okända stål
Rutil höglegerad elektrod för okända stål
Lagar avdragna bultar
Austenitisk, spricksäker elektrod för okända stål
Austenitisk, spricksäker elektrod för okända stål
Austenitisk, spricksäker elektrod för okända stål med 160% utbyte
Rutil syrafast elektrod
Rutil syrafast elektrod 
Rostfri elektrod för svetsning av artskilda stål
Svetsning av monelstål
Sammanfogning av artskilda stål under förhöjd temperatur
Sammanfogning av artskilda stål under förhöjd temperatur
Sammanfogning av bl.a. Inconel- och Hastelloystål 
Svetsning av bl.a. Inconel 625

TIG-stavar

TIG-stav för okända och svårsvetsade stål
TIG-stav för spricksäkra sammanfogningar
Svetsning av detaljer utsatta för höga temperaturer
Syrafast TIG-stav
TIG-svetsning av värmebeständiga stål
TIG-svetsning av korrosions- och värmebeständiga stål
TIG-svetsning av detaljer utsatta för reducerande miljö
Nickelbaserad TIG-stav för svetsning bl.a. av gjutjärn och nickel
Nickelbaserad TIG-stav för svetsning bl.a. av gjutjärn och nickel
TIG-stav för detaljer utsatta för korrosion och höga temperaturer
TIG-stav för detaljer utsatta för korrosion och höga temperaturer
TIG-stav för svetsning av bl.a. Inconel 625
TIG-stav för svetsning av bl.a. Hastelloy C 276
TIG-stav för svetsning av NiCu30Fe. Sammanfogning mellan koppar och stål.

MIG-tråd

MIG-tråd för okända stål och svårsvetsade stål 
MIG-tråd för spricksäkra sammanfogningar
MIG-tråd för svetsning av gjutjärn
MIG-svetsning av niobstabiliserade CrNi-legeringar
MIG-tråd för rostfria- och syrafasta svetsningar
MIG-svetsning av värmebeständiga stål
MIG-svetsning av korrosions- och värmebeständiga stål
MIG-svetsning av detaljer utsatta för reducerande miljö
Nickelbaserad MIG-tråd för svetsning av bl.a. gjutjärn och nickelleg.
Nickelbaserad MIG-tråd för svetsning av bl.a. gjutjärn och nickelleg.
Nickelbaserad MIG-tråd för svårsvetsade stål
Nickelbaserad legering för svetsning av bl.a. Inconel 625
Nickelbaserad legering för svetsning av bl.a. C276 och liknande stål 
Nickelkopparlegering för svetsnnig av bl.a. “Monel”

Trådelektrod

Gasskyddande trådelektrod för svetsning av rostfria och syrafasta stål 
Gasskyddande trådelektrod för svetsning av bl.a. manganstål och höghållfasta stål
Gasskyddande trådelektrod för svetsning av gjutjärn