Återförsäljare           Säkerhetsdatablad           Produktkatalog           Kontakta oss

Svetsning

Skärning och mejsling

Mejselelektrod används främst för mejsling men kan även användas vid skärning, håltagning eller rotmejsling. Används till de flesta metaller inklusive gjutjärn och aluminium. Ingen syrgas eller tryckluft behöver anslutas. Används i den befintliga svetsmaskinens elektrodhållare.

Skärelektrod för skärning och håltagning i gjutjärn, aluminium, stål, kopparlegeringar utan tillsats av syrgas eller tryckluft. Ingen syrgas eller tryckluft behöver anslutas. Används i den befintliga svetsmaskinens elektrodhållare.

Tillsatsmaterial för skärning och mejsling

Elektroder

E 900

Mejselelektrod för uppmejsling av spår i alla metaller. Används utan syrgas eller med tryckluft.

Diameter x längd mm 

Övrigt

Art nummer

E 901

Skärelektrod för håltagning och skärning av alla metaller. Används utan syrgas eller tryckluft.

Diameter x längd mm 

Övrigt

Art nummer

Lastek 1900

Mejselelektrod för uppmejsling av spår i alla metaller. Används utan syrgas eller tryckluft.

Diameter x längd mm 

Övrigt

Art nummer

Lastek 1000

Skärelektrod för håltagning och skärning av alla metaller. Används utan syrgas eller tryckluft.

Diameter x längd mm 

Övrigt

Art nummer

Tillsatsmaterial för skärning och mejsling

Klicka på knappen nedan för att öppna som PDF i din mobil.

Tillsatsmaterial för skärning och mejsling

Beteckning

E 900
E 901
Lastek 1900
Lastek 1000

Användningsområde

Mejselelektrod för uppmejsling av spår i alla metaller. Används utan syrgas eller med tryckluft.
Skärelektrod för håltagning och skärning av alla metaller. Används utan syrgas eller tryckluft.
Mejselelektrod för uppmejsling av spår i alla metaller. Används utan syrgas eller tryckluft.
Skärelektrod för håltagning och skärning av alla metaller. Används utan syrgas eller tryckluft.