Återförsäljare           Säkerhetsdatablad           Produktkatalog           Kontakta oss

Svetsning

Svetsning av olegerat och låglegerat stål

Olegerade stål 

Olegerade stål är i stort allmänna konstruktionsstål till exempel kolstål. De har utvecklats för att användas i svetsade konstruktioner.

Stålets behandling och eventuella förvärmning är beroende av legeringen men även form eller arbetsstyckets storlek.

Skall man rekommendera några speciella åtgärder kan man förvärma till 100-200°C. Genom förhöjd arbetstemperatur erhålls en lägre avkylningshastighet och därvid mjukare värmepåverkad zon. Risken för sprickbildning blir då mycket mindre.

Låglegerade stål 

Låglegerade stål kännetecknas av att de legerats med, upp till några procent, hållfasthetshöjande legeringselement. Dessa stål används också i stor utsträckning där krav ställs på en speciall hållfasthet vid förhöjd temperatur. Låglegerande stål är är ofta avsedda för viss typ av värmebehandling tex. seghärdning.

Höga krav på elektrodena bör ställas då risk för hydrogenförsprödning föreligger. För låglegerade stål kan man använda en formel för att bestämma kolekvivalenten. Detta värde ger en grundval för eventuell förbehandling av arbetsstycket.

Behovet av förhöjd arbetstemperatur beror förutom på godstjockleken även på arbetsförhållanden, tillförd värmemängd och fogtyp. Vid större godstjocklek på ca 40-60 mm men även när det gäller klenare gods, om onormalt snabb avkylningshastighet befaras, rekommenderas en förhöjd arbetstemperatur på 100-200°C.

Tillsatsmaterial för låglegerade och legerade stål

Belagda elektroder

FE 1013

Rutilbasisk låglegerad elektrod för all svetsning

Legeringstyp

C
Mn
Si
Fe

Brottgräns

550 N/mm2

Art nummer

Lastek 20

Rutilbasisk låglegerad elektrod för all svetsning

Legeringstyp

C
Mn
Si
Fe

Brottgräns

600 N/mm2

Art nummer

Lastek 005

Konstruktionselektrod

Legeringstyp

C
Mn
Si
Fe

Brottgräns

570 N/mm2

Art nummer

Lastek 006

Basisk konstruktionselektrod

Legeringstyp

C
Mn
Si
Fe

Brottgräns

660 N/mm2

Art nummer

Lastek 82

Lättslaggad reparationselektrod

Legeringstyp

C
Mn
Si
Fe

Brottgräns

520 N/mm2

Art nummer

Lastek 88

Lättänd reparationselektrod

Legeringstyp

C
Mn
Si
Fe

Brottgräns

520 N/mm2

Art nummer

Chemweld 7000

Rutil elektrod för svetsning av förorenade material

Legeringstyp

C
Mn
Mo
Si
Fe

Brottgräns

650 N/mm2

Art nummer

Chemweld 7013

Reparationssvetsning av galvad plåt

Legeringstyp

C
Mn
Ni
Si
Fe

Brottgräns

550 N/mm2

Art nummer

TIG-stavar (på förfrågan)

MIG-tråd

Lastifil 20

Svetsning av olegerade och låglegerade stål

Legeringstyp

C
Mn
Si
FeBrottgräns

750 N/mm2

Art nummer

Lastifil 20 GA

Svetsning av galvat stål

Legeringstyp

C
Mn
Si
FeBrottgräns

600 N/mm2

Art nummer

MT-NiMoCr

Svetsning av finkornstål

Legeringstyp

C
Si
Mn
Cr
Ni
Mo
Fe

Brottgräns

620 N/mm2

Art nummer

Lastifil 11017

Svetsning av bl.a. cortenstål

Legeringstyp

C
Mn
Cr
Cu
Mo
Si
Fe

Brottgräns

620 N/mm2

Art nummer

Lastifil 1216

Svetsning av krypbeständiga stål

Legeringstyp

C
Mn
Cr
Mo
Si
Fe

Brottgräns

620 N/mm2

Art nummer

Rörtråd

Lastifil 20 TB

Basisk trådelektrod

Legeringstyp

C
Mn
Cr
Ni
Fe

Brottgräns

670 N/mm2

Art nummer

Lastifil 20 TR

Rutil trådelektrod

Legeringstyp

C
Mn
Cr
Ni
Fe

Brottgräns

580 N/mm2

Art nummer

Tillsatsmaterial för låglegerade och legerade stål

Beteckning

Belagda elektroder

FE 1013
Lastek 20
Lastek 005
Lastek 006
Lastek 82
Lastek 88
Chemweld 7000
Chemweld 7013

TIG-stavar (på förfågan)

MIG-tråd

Lastifil 20
Lastifil 20 GA
MT-NiMoCr
Lastifil 11017
Lastifil 1216

Rörtråd

Lastifil 20 TB
Lastifil 20 TR

Legeringstyp

Belagda elek

C; Mn; Si; Fe
C; Mn; Si; Fe
C; Mn; Si; Fe
C; Mn; Si; Fe
C; Mn; Si; Fe
C; Mn; Si; Fe
C; Mn; Mo, Si; Fe
C; Mn; Ni; Si; Fe

TIG (på förfågan)

MIG-tråd

C; Mn; Si; Fe
C; Mn; Si; Fe
C; Si; Mn; Cr; Ni; Mo; Fe
C; Mn; Cr; Cu; Si; Mo; Fe
C; Mn; Cr; Si; Mo; Fe

Rörtråd

C; Mn; Cr; Ni; Fe
C; Mn; Cr; Ni; Fe

Brottgräns

Belagda elek

550 N/mm2
600 N/mm2
570 N/mm2
660 N/mm2
520 N/mm2
520 N/mm2
650 N/mm2
550 N/mm2

TIG-stavar 

MIG-tråd

750 N/mm2
600 N/mm2
620 N/mm2
620 N/mm2
620 N/mm2

Rörtråd

670 N/mm2
580 N/mm2

Användningsområde

Belagda elektroder

Rutilbasisk låglegerad elektrod för all svetsning
Rutilbasisk låglegerad elektrod för all svetsning
Konstruktionselektrod
Basisk konstruktionselektrod
Lättslaggad reparationselektrod
Lättänd reparationselektrod
Rutil elektrod för svetsning av förorenade material
Reparationssvetsning av galvad plåt

TIG-stavar (på förfågan)

MIG-tråd

Svetsning av olegerade och låglegerade stål
Svetsning av galvat stål
Svetsning av finkornstål
Svetsning av bl.a. cortenstål
Svetsning av krypbeständiga stål

Rörtråd

Basisk trådelektrod
Rutil trådelektrod