Aktuellt           Återförsäljare           Säkerhetsdatablad           Produktkatalog           Kontakta oss

Lödning

Tennlod och Mjuklod

Tenn- och mjuklod. Lodets arbetstemperatur är alltid lägre än 450°C. Grundmaterialet värms i ett område omkring lödfogen och tillsatsmaterialet sugs in i lödspalten. För lödning av rostfritt stål, koppar, mässing, stål, nickellegeringar och i vissa fall aluminium .

Tillsatsmaterial. Tenn- och mjuklod. Flussmedel. Tillbehör.

BERA – Tennlegerande lod samt flussmedel från Boliden 

Bera Super LT

Karosseritenn. Dras ut och läggs på med hjälp av spatel. Innehåller bly. Belägg ytan först med Bera-Fix.

Flussmedel

Art nummer

Bera-Fix

Lödpasta till alla metaller utom aluminium. Förtenning av karosser innan Bera Super LT appliceras. Innehåller bly.

Flussmedel

Art nummer

Bera 40/60HK

Lödning av större detaljer. Lodet har långt smältintervall (183-238°) och är flytande under längre tid i lödprocessen. Innehåller bly.

Flussmedel

Effekto 1, Effekto 4

Art nummer

Bera 50/50HK

Lödning av medelstora detaljer. Lodet har kort smältintervall (183-215°) vilket innebär att lodet stelnar relativt snabbt. Innehåller bly.

Flussmedel

Effekto 1, Effekto 4

Art nummer

Bera 60/40GAR

Antimonfritt lod för lödning av små detaljer t.ex. elektronik. Lodet är eutektiskt 183-185°) vilket innebär en mycket kort smältintervall. Innehåller bly.

Flussmedel

Effekto 1, Effekto 4

Art nummer

Bera Tintoy

Förtenningspasta för järn, stål, brons mässing, zink m.m. Utmärkt vid förtenning av kokkärl. Blyfri.

Flussmedel

Art nummer

Tinning Bera

Förtenningspulver. Ska blandas med vatten för att få rätt pastaform. Blyfri.

Flussmedel

Art nummer

Tennbaserade mjuklod

A 611

Silvertennlod för lödning bl.a. rostfritt stål och koppar. Blyfri.

Flussmedel

F 600

Art nummer

AF 611

Silvertennlod för lödning bl.a. rostfritt stål och koppar. Flussinnehållande. Blyfri.

Flussmedel

Art nummer

A 644

Tennlopparlod för lödning bl.a. rostfritt stål och koppar. Blyfri.

Flussmedel

F 600

Art nummer

AF 644

Tennlopparlod för lödning bl.a. rostfritt stål och koppar. Flussinnehållande. Blyfri.

Flussmedel

Art nummer

Blyfritt karosseritenn

Multi GT

Karosseritenn. Dras ut och läggs på med hjälp av en spatel. Blyfri. Belägg ytan först med Multi GT-Fix eller Bera Tintoy.

Flussmedel

Art nummer

Bera Tintoy

Lödpasta till alla metaller utom aluminium. Förtenning av karossen innan Multi GT appliceras. Blyfri.

Flussmedel

Art nummer

Multi GT-Fix

Lödpasta till alla metaller utom aluminium. Förtenning av karossen innan Multi GT appliceras. Blyfri.

Flussmedel

Art nummer

Effekto Flussmedel

Effekto 1

Lödvatten för lödning av järn, galvaniserat stål och zink. Innehåller zinkklorid (korrosivt)

Flussmedel

Art nummer

Effekto 4

Lödvatten för lödning av rostfritt stål. Innehåller zinkklorid (korrosivt)

Flussmedel

Art nummer

  •  

Bera Lödfett

Flussmedel för lödning av koppar och mässing. Lämplig för VVS-lödningar.

Flussmedel

Art nummer

BERA Tillbehör

Träspatel

Används för att fördela och dra ut karosseritenn på karosseridetaljer. Bredd 20 eller 50 mm

Flussmedel

Art nummer

Tenn- och mjuklodspasta

AP 604/12

Tennpasta för lödning av stål och koppar. Blyfri.

Flussmedel

Art nummer

– 

AP 644/12

Tennkopparpasta för lödning av stål och koppar. Blyfri.

Flussmedel

Art nummer

AP 654/12

Tennsilverpasta för lödning av stål och koppar. Blyfri.

Flussmedel

Art nummer

Tillsatsmaterial.
Tenn- och mjuklod. Flussmedel. Tillbehör.

Klicka på knappen nedan för att öppna som PDF i din mobil.

Tillsatsmaterial. Tenn- och mjuklod. Flussmedel. Tillbehör.

Beteckning

BERA – Tennlegerade lod samt flussmedel från Boliden

Bera Super LT

Bera-Fix

Bera 40/60HK

Bera 50/50HK

Bera 60/40GAR

Bera Tintoy

Tinning Bera

Tennbaserade mjuklod

A 611

AF 611

A 644

AF 644

Blyfritt karosseritenn

Multi GT

Bera Tintoy

Multi GT-Fix

Effekto Flussmedel

Effekto 1

Effekto 4

Bera Lödfett

BERA Tillbehör

Träspatel

Tenn- och mjuklodspasta

AP 604/12

AP 644/12

AP 654/12

Flussmedel

BERA – Tennlegerade lod samt flussmedel från Boliden

_

_

Effekto 1, Effekto 4

Effekto 1, Effekto 4

Effekto 1, Effekto 4

Tennbaserade mjuklod

F600

F 600Blyfritt karosseritennEffekto FlussmedelBERA TillbehörTenn- och mjuklodspastaBeskrivning

BERA – Tennlegerade lod samt flussmedel från Boliden

Karosseritenn. Dras ut och läggs på med hjälp av spatel. Innehåller bly. Belägg ytan först med Bera-Fix.

Lödpasta till alla metaller utom aluminium. Förtenning av karosser innan Bera Super LT appliceras. Innehåller bly. 

Lödning av större detaljer. Lodet har långt smältintervall (183-238°) och är flytande under längre tid i lödprocessen. Innehåller bly. 

Lödning av medelstora detaljer. Lodet har kort smältintervall (183-215°) vilket innebär att lodet stelnar relativt snabbt. Innehåller bly.

Antimonfritt lod för lödning av små detaljer t.ex. elektronik. Lodet är eutektiskt 183-185°) vilket innebär en mycket kort smältintervall. Innehåller bly.

Förtenningspasta för järn, stål, brons mässing, zink m.m. Utmärkt vid förtenning av kokkärl. Blyfri.

Förtenningspulver. Ska blandas med vatten för att få rätt pastaform. Blyfri.

Tennbaserade mjuklod

Silvertennlod för lödning bl.a. rostfritt stål och koppar. Blyfri.

Silvertennlod för lödning bl.a. rostfritt stål och koppar. Flussinnehållande. Blyfri.

Tennlopparlod för lödning bl.a. rostfritt stål och koppar. Blyfri.

Tennlopparlod för lödning bl.a. rostfritt stål och koppar. Flussinnehållande. Blyfri.

Blyfritt karosseritenn

Karosseritenn. Dras ut och läggs på med hjälp av en spatel. Blyfri. Belägg ytan först med Multi GT-Fix eller Bera Tintoy.

Lödpasta till alla metaller utom aluminium. Förtenning av karossen innan Multi GT appliceras. Blyfri. 

Lödpasta till alla metaller utom aluminium. Förtenning av karossen innan Multi GT appliceras. Blyfri. 

Effekto Flussmedel

Lödvatten för lödning av järn, galvaniserat stål och zink. Innehåller zinkklorid (korrosivt)

Lödvatten för lödning av rostfritt stål. Innehåller zinkklorid (korrosivt)

Flussmedel för lödning av koppar och mässing. Lämplig för VVS-lödningar.

BERA Tillbehör

Används för att fördela och dra ut karosseritenn på karosseridetaljer. Bredd 20 eller 50 mm

Tenn- och mjuklodspasta

Tennpasta för lödning av stål och koppar. Blyfri.

Tennkopparpasta för lödning av stål och koppar. Blyfri.

Tennsilverpasta för lödning av stål och koppar. Blyfri.