Aktuellt           Återförsäljare           Säkerhetsdatablad           Produktkatalog           Kontakta oss

Lödning

Aluminiumlod

Hårdlödning av aluminium

Aluminiumlod legerat med Kisel (Si) gör det möjligt att löda aluminium- och aluminiumlegeringar. Aluminium bildar snabbt en oxidyta som man bör bearbeta med stålborste före lödning. Tillför extra flussmedel vid uppvärmningen. Arbetstemperatur c:a 600°C.

Mjuklödning av aluminium

Det är möjligt att löda aluminium även vid temperaturer under 400°C. Lod och flussmedel är anpassat för att nå lägsta temperatur med bästa vidhäftning. Vid lödmomentet är det viktigt att värma mer på arbetsstycket än på flussmedlet.

Tillsatsmaterial och flussmedel för lödning av aluminium

Flussmedel

A 407

Hårdlödning av aluminium

Flussmedel

F 400

Art nummer

AF 408

Hårdlödning av aluminium. Flussbelagt lod

Flussmedel

F 400

Art nummer

A 602

Mjuklod för friktionslödning av zinkhaltig aluminium

Flussmedel

Behövs ej

Art nummer

A 608

Mjuklödning av aluminium

Flussmedel

F 600 AL

Art nummer

Terolod A 660

Mjuklödning av aluminium

Flussmedel

F 660 AL

Art nummer

Lastek 3414

Mjuklödning av aluminium

Flussmedel

Behövs ej

Art nummer

Lastek 3476IS

Mjuklödning av aluminium

Flussmedel

Lastek 3102A

Art nummer

UniTech T566

Mjuklödning av aluminium

Flussmedel

Behövs ej

Art nummer

Tillsatsmaterial och flussmedel för lödning av aluminium

Klicka på knappen nedan för att öppna som PDF i din mobil.

Tillsatsmaterial och flussmedel för lödning av aluminium

Beteckning

A 407
AF 408
A 602
A 608
Terolod A 660
Lastek 3414
Lastek 3476IS
UniTech T566

Flussmedel

F 400
F 400
Behövs ej
F 600 AL
F 660 AL
Behövs ej
Lastek 3102A
Behövs ej

Rörtråd

Användningsområde

Hårdlödning av aluminium
Hårdlödning av aluminium. Flussbelagt lod
Mjuklod för friktionslödning av zinkhaltig aluminium
Mjuklödning av aluminium
Mjuklödning av aluminium
Mjuklödning av aluminium
Mjuklödning av aluminium
Mjuklödning av aluminium